Nyheter

Engcon expanderar till USA och Kanada

Engcon och John Deere har ingått ett stort avtal med fokus på USA och Kanada. Genom detta leverantörsavtal kommer Engcons produkter att vara tillgängliga för slutanvändare via John Deere‘s och Hitachi‘s återförsäljarnätverk i hela USA och Kanada.

Detta samarbete kommer säkerställa att kunderna kan köpa sina John Deere- och Hitachi-grävmaskiner utrustade med Engcons produktivitetshöjande produkter.

Engcons uppdrag är att förändra grävvärlden. Med en Engcon omvandlas grävmaskinen till en verktygsbärare som förändrar sättet operatörer gräver på och möjliggör nya sätt att använda en grävmaskin. Engcons tiltrotator tillsammans med Engcons automatiska snabbfäste ger förare möjlighet att byta verktyg utan att lämna hytten och använda dem på nya sätt som ökar grävmaskinernas flexibilitet och effektivitet.

Allt detta leder i slutändan till ökad produktivitet och lönsamhet för kunderna. Genom att Engcon har valts ut som föredragen leverantör av John Deere kommer slutanvändare via John Deere’s och Hitachi’s återförsäljarnätverk i hela USA och Kanada nu få tillgång till Engcons smarta produkter.

– Den här resan startade i Norden för 30 år sedan och grundade sig på idén att det var möjligt att gräva och använda grävmaskiner på ett bättre sätt. På Engcon är vi glada över att öka takten på denna resa tillsammans med John Deere. Vi tror att vi båda kommer dra nytta av att göra Engcons beprövade lösningar tillgängliga i USA och Kanada tillsammans med John Deere- och Hitachi-grävmaskiner. Men den verkliga vinnaren i detta är operatörerna och slutkunderna som kommer kunna arbeta på nya sätt samt vara mer produktiva och lönsamma, säger Krister Blomgren, vd på Engcon.

Tack vare det nya samarbetet kommer kunderna kunna välja Engcons tiltrotatorer och automatiska snabbfästesystem EC-Oil, där föraren kan ansluta hydrauliska verktyg utan att lämna hytten, genom auktoriserade John Deere- och Hitachi-återförsäljare i USA och Kanada.

– På John Deere har vi alltid varit fokuserade på att tillhandahålla produkter och teknik som gör det möjligt för våra kunder att optimera effektivitet och drifttid på arbetsplatsen. Genom detta avtal med Engcon är kunderna ytterligare utrustade för att dra nytta av förbättrad arbetsplatsprestanda och i slutändan lönsamhet, säger David Thorne, Senior Vice President, försäljning och marknadsföring, John Deere Construction & Forestry.

Avtalet gör det möjligt för kunderna att få enklare och snabbare tillgång till Engcons produkter genom sina lokala John Deere- och Hitachi-grävmaskinsåterförsäljare. Detta markerar en milstolpe för att göra tiltrotatorkonceptet mer accepterat och känt globalt, särskilt i USA och Kanada där Engcon förväntar sig en stor tillväxt de närmaste åren.