Nyheter

Wibax Logistics bygger om för bitumenhantering

Sedan förra hösten har Wibax kommit överens med en aktör inom asfaltbranschen om lagring och transport av Bitumen i norra Sverige. Bitumen är det bindemedel som används vid tillverkning av asfalt.

Då produkten lagras vid ca 150 °C blir är den av förståeliga skäl omgärdad av en hel del säkerhetsutrustning för lagring och hantering.

För att kunna möta dagens krav gällande säkerhet och miljö har Wibax Logistics därför byggt om några sina befintliga cisterner i Skelleftehamn för bitumenhantering.

Ombyggnaderna är ganska omfattande och ett samarbete med Skellefteå Hamn eftersom det även innefattar nya rörledningar från fartygskajen till de aktuella cisternerna.

– Hela projektet har utförts på mindre än 8 månader vilket får anses som en exceptionellt kort tid för med tanke på projektets storlek och omfattning, säger Anders Skoog, Operation Manager Terminal Logistics.