Nyheter

Debatt: ”Järnvägen Malmö-Simrishamn är viktig för att knyta ihop Skåne”

”Skåne behöver planera för en växande befolkning och se förutsättningar och möjligheter minst 30-40 år framåt i tiden.”

Det skriver Gunnar Jönsson (S), gruppledare i Lunds byggnadsnämnd 1995-2010 och ordförande i nämnden under 8 år i ett debattinlägg i Sydsvenskan:

”Det är dags att rusta upp den gamla Simrishamnsbanan. Järnvägen, cirka 95 km, gick mellan Malmö och Simrishamn via Staffanstorp, Dalby, Veberöd, Sjöbo och Tomelilla. Persontrafiken lades ned 1970, godstrafiken fortsatte till slutet av 1990-talet på delar av järnvägen.”

”Sträckan Tomelilla–Simrishamn trafikeras fortfarande. Den är en del av den så kallade Österlenbanan som går mellan Ystad och Simrishamn.

”Det finns flera skäl till att trafiken på Simrishamnsbanan bör komma i gång igen. En central politisk målsättning är att hela Skåne ska växa och utvecklas. Det framgår av den regionala utvecklingsstrategi som regionfullmäktige har antagit. I strategin ingår att de öst-västliga kommunikationerna i Skåne måste utvecklas.

Att sprida utvecklingsmöjligheterna bidrar till att minska utbyggnadstrycket i sydvästra Skåne. På så sätt värnas regionens mest värdefulla åkermark, som också är en målsättning i den regionala utvecklingsstrategin.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.sydsvenskan.se/2021-04-21/jarnvagen-malmo-simrishamn-ar-viktig-for-att-knyta-ihop-skane