Nyheter

ChargePoint presenterar data kring miljöfördelarna med elbilsladdning

ChargePoint presenterar idag – på Earth Day – data från sitt globala nätverk av laddstationer som belyser dess miljömässiga nytta sedan starten 2007. 

Under 2020 ökade antalet laddbara personbilar i Sverige med så mycket som 132%:

1/Sedan starten 2007 har ”ChargePoint-förare” kört över 2,6 miljarder elektriska mil och därmed undvikit att använda 486 miljoner liter bensin.

2/ChargePoint-stationer har undvikit ungefär 387 000 tons utsläpp av växthusgaser. Detta motsvarar återvinning av ca 26 miljoner avfallspåsar, eller att plantera över 10 miljoner trädplantor och låta dem växa i 10 år.

3/Totalt har de förare som har laddat sina fordon i någon av ChargePoints stationer sedan 2007 sparat in nästan 2 miljarder kronor på att köra en laddbar bil, 2,6 miljarder i uteblivna bensinkostnader och 223 miljoner på oljebyten.

Det är tydligt att övergången till elektrisk rörlighet inte bara är här för att stanna utan även kommer att accelerera i allt snabbare takt, vilket i sin tur är bra nyheter för miljön.

För att hedra Earth Day vill ChargePoint lyfta fram betydelsen av en grön och hållbar framtid, genom att belysa den positiva effekt som företagets elfordonsladdare har haft, inklusive att ha sparat in 486 miljoner liter bensin och 387 000 tons utsläpp av växthusgaser, sedan företaget startade 2007.

– Framtiden ser ljusare ut. Men när nedstängningarna börjar lätta är det viktigt att komma ihåg vikten av en grön återhämtning över hela Europa. För att regeringar ska kunna uppnå sina övergripande utsläppsmål måste elfordonsladdare vara lättillgängliga, säger Christopher Burghardt, Managing Director, Europa. En större och bättre laddningsinfrastruktur kommer att påskynda massanvändningen av elfordon genom att säkerställa att förare har förtroendet att använda mer miljövänliga transportsätt. När elbilsanvändningen ökar kommer vi kunna fortsätta att ha en positiv inverkan på miljön och göra en förändring på riktigt.