Nyheter

IDENTIC tecknar avtal med Infranord

IDENTIC AB har tecknat ett service- och tjänsteavtal med Infranord AB för hantering av bränslerelaterade tjänster och produkter, samt underhåll av Infranords tankningsanläggningar som är placerade över hela Sverige.

Avtalet innebär att IDENTIC tar över ansvaret för övervakning av nivåmätningssystem på Infranords tankningsanläggningar, och med hjälp av lågnivålarm kommer IDENTIC att automatisera bränslebeställningar åt Infranord.

Dessutom inkluderar avtalet både förbyggande och avhjälpande service på samtliga anläggningar, och innebär att Infranord får en enda kontaktpunkt för hantering och uppföljning av alla ärenden.

Syftet med samarbetet är att Infranord ska minska risken för tids- och kostnadskrävande driftstopp eller driftstörningar, samt att bränslehanteringen effektiviseras och kvalitetssäkras med målet att sänka de totala bränsle- och underhållskostnaderna. Infranords personal har tillgång till IDENTICs Kundportal där de både kan registrera och spåra status för enskilda ärenden i realtid.

– Vi är väldigt stolta över att ha blivit utvalda av Infranord för detta uppdrag, säger Richard Holt, VD hos IDENTIC AB. Järnvägsbranschen är ett växande affärsområde för IDENTIC och vi ser möjligheter att erbjuda denna affärsmodell till andra kundgrupper som IDENTIC jobbar med.

– Identic har lång erfarenhet av att hantera bränsletjänster och tankanläggningar. Vi ser fram emot att se vilka effektiviseringar detta samarbete kommer att ge nu direkt men även på sikt. Det är viktigt att förenkla vardagen för våra medarbetare så att de kan koncentrera sig på Infranords kärnverksamhet som är att underhålla och bygga ny järnväg, kommenterar Alexander Hedström, Projektledare, hos Infranord AB.