Nyheter

Leverans av ambulansflygplan senareläggs

Planerad leverans av ambulansflygplan i april/maj senareläggs som en anpassning till framflyttad driftstart för Svenskt Ambulansflyg.

– Vi vet att intresset är stort att se den här flygplanstypen med bestyckning av medicinteknik och smarta lösningar för en extra hög patientsäkerhet. Vi kommer givetvis bjuda in till pressvisning så snart flygplanen är i Sverige, berättar Anders Sylvan, tf förbundsdirektör vid Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA.

Ekonomiska fördelar

En senarelagd leverans kan öppna för ett samordnat mottagande av flera flygplan, vilket är en ekonomisk och arbetsmässig fördel. Det har ingen inverkan på övriga tidplaner exempelvis rekrytering, utbildning och träning av piloter och sjukvårdspersonal.

– Vi planerar för mottagandet som troligen kan ske i början av sommaren,  fortsätter Anders Sylvan.

Ambulansflygplan med bästa patientsäkerhet

Totalt sex jetplan av modellen Pilatus PC-24 ska levereras under 2021. Flygplanen tillverkas av det schweiziska företaget Pilatus Aircraft Ltd. Baser för två flygplan vardera blir vid flygplatserna i Umeå, Arlanda och Landvetter.

Enligt beställning är inredningen specialanpassad för transport av upp till tre samtidigt liggande patienter och fyra sittande passagerare. I- och urlastning underlättas av en bred flygplansdörr och elektrisk bårlyft.

Kabinen kan snabbt anpassas utifrån olika typer av vårdbehov, exempelvis intensivvård, kuvös, ECMO eller transport av organ för transplantation och medföljande team.

Flygplanen är utrustade med navigations- och kommunikationsutrustning för bästa flygsäkerhet vid krävande väderförhållanden. Planen landar och startar på landningsbanor som är under 1000 meter, vilket innebär förmåga att transportera patienter mellan samtliga svenska trafikflygplatser.

Pilatus PC-24 används sedan 2019 som ambulansflygplan i Australien.