Nyheter

Nätverket Crowd1 växer

”Nätverket Crowd1 har vuxit vansinnigt fort till över 25 miljoner medlemskonton världen över på drygt 2 år. Kanske är detta världens snabbast växande nätverk? Hur hanterar man att miljontals människor tror på det man presenterar och förlitar sig på att företaget du representerar sitter med nyckeln till framgång? Självklart med en stor dos ödmjukhet, men också med insikt och vilja att förändra. 

Det finns de som menar att i den bästa av världar skulle alla människor tjäna pengar utan att behöva göra en insats, arbeta eller ta risker. Personligen är jag av en annan uppfattning. I min värld vill jag att arbete, risktagande och företagande ska löna sig. I den tid vi lever just nu har har en ”second income” aldrig varit viktigare och mer behövd.

Det är hög tid att släppa en förlegad föreställning om vad nätverksförsäljning är och hur det fungerar. Istället behöver branschen förnyas och utvecklas, därför kallar vi det vi gör för Crowd Marketing, vilket är en mer rättvis och korrekt benämning av vårt sätt att arbeta.

Att nätverksförsäljning har haft låg status historiskt sett beror tragiskt nog och till stor del på att det varit en kvinnodominerad bransch, men tack och lov går jämställdheten framåt. Dessutom har småföretagare, som branschen till stor del består av, oftast blivit styvmoderligt behandlade av såväl myndigheter som leverantörer. Och även här går utvecklingen i rätt riktning då myndigheter anpassar sig, samt när nätverken mobiliserar och växer sig starka så inser också alltfler leverantörer möjligheterna.

Dagens nätverksindustri brottas även med andra utmaningar. Den kanske tuffaste är att få medier att förmedla objektiva istället för klickvänliga budskap till sina läsare. Det löper kalla kårar längs min ryggrad när jag ser att man upplåter utrymme för självutnämnda martyrer som enligt egen utsago satsat stora summor för att få noll tillbaka.

Ingenstans läser jag om att de har arbetat hårt, lagt upp försäljningsstrategier, bokat möten, webinars eller andra sammankomster för att på något sätt bidra till positiv utveckling. En gång för alla; man kan inte investera i nätverksförsäljning. De som tror att andra ska göra jobbet åt dem kommer att misslyckas.

Istället för att fokusera på det negativa vill jag förklara vad ett bra och välbyggt nätverk kan åstadkomma samt hur det faktiskt kan fungera. Crowd Marketing och digitalisering kommer att spela en väldigt stor roll för framtidens försäljning och det finns flera anledningar till denna dynamiska utveckling.

Den enorma digitaliseringsboomen har kopplat ett järngrepp om i stort sett alla verksamheter och i vår strävan att tänka nytt, rätt och långsiktigt måste vi anpassa oss efter den verklighet som råder. Nätverksförsäljning är en fantastisk företeelse – om den drivs på rätt sätt. Crowd Marketing kräver framförallt fyra tydliga fokus: 

1. Digitala produkter då dessa oftast har lägre omkostnader, goda marginaler och snabbare avkastning. De har även enklare och billigare distribution som innebär effektivare och mer miljövänlig logistik.

2. Skapa nära relationer med starka externa partners och på ett effektivt sätt hjälpa dessa att nå ut på marknader med sina produkter via ett initierat nätverk.

3. Ökad direktförsäljning istället för traditionell intern nätverksförsäljning; det vill säga att nå ut bredare utanför det primära nätverket med rekommendationer av produkter och tjänster. 

4. Rättvis struktur i nätverket; varje representant ska tjäna efter prestation och det som vederbörande har byggt upp – oavsett när han eller hon kom in i nätverket. 

De digitala produkterna skapar unika möjligheter för människor i hela världen utvecklingsländerna och är viktig i länder där distributionen av mjukvaror är katastrofalt illa hanterad men där den mobila och digitala utvecklingen går snabbt framåt. En stark säljorganisation kan på kort tid skapa goda förutsättningar för fler arbetstillfällen och behövligt ökat välstånd. 

I min roll måste jag dagligen vara beredd på att förklara vår vision och mission. Något som jag gör med stolthet och glädje då jag verkligen vet vad vår industri kan åstadkomma, och jag börjar skönja en attitydförändring. En synnerligen rättvis sådan då nätverkens försäljare är värda att bemötas med respekt oavsett kön, etnicitet eller kultur. Vi räds inte heller skitsnacket. Vi står upp för de möjligheter som Crowd1 manifesterar. Framtidens framgångsrika försäljning tillhör de som arbetar hårt och vågar satsa. Det är hög tid för belackarna av vår bransch att tänka om och se de möjligheter till oberoende självförsörjning som Crowd Marketing erbjuder.”

– Jonas Werner, grundare av Crowd1 –