Nyheter

Synen på trafiksäkerhet i Sverige skiljer sig från andra länder – både när det gäller inställning och beteende

Svenska förare utmärker sig genom att sällan anse sig vara påverkade av alkohol och ofta köra för fort på motorväg.

Det visar en internationell enkätundersökning i 32 länder från ESRA, E-survey of Road Users Attitudes.

VTI-forskarna har analyserat delar av enkäten som de presenterar i studien ”Svenska trafikanters inställning och beteende avseende trafiksäkerhet – resultat från en internationell enkätundersökning”. Fokus ligger främst på Sverige, men forskarna har också jämfört med nio andra länder med liknande nivå på trafiksäkerhet.

– En tydlig slutsats från studien är att hastighetsöverträdelser är relativt vanliga bland svenska trafikanter, speciellt på motorväg och på landsväg utanför tätort, däremot mer ovanliga i tätort, säger Anna Vadeby, senior forskare på VTI och projektledare för studien.

Ur ett internationellt perspektiv ligger Sverige högst vad gäller hastighetsöverträdelser på motorväg, men i tätort rapporterar Sverige en lägre andel.

Däremot är det betydligt mer ovanligt att köra alkoholpåverkad i Sverige – till och med lägst i jämförelse med övriga länder.

Något fler av de svenska männen än kvinnorna medger att de samtalar med handhållen mobil under bilkörning, medan yngre gör det oftare än äldre.

I studien ingick även frågor om självkörande bilar. Jämfört med kvinnor har män en positivare syn på dessa bilar. På frågan om vad självkörande bilar kan bidra med är det framför allt att de ger lägre utsläpp och en bättre bränsleekonomi men också färre och lindrigare olyckor.

Studien undersökte även vad som påverkar regelbrott i trafiken. Resultaten visade att psykosociala faktorer är viktiga.

– Attityden är exempelvis att de har mer att vinna på att utföra handlingen än vad de har att förlora. Detta kan även kopplas till att de har en övertro på sin förmåga att bemästra bilen trots att de exempelvis talar i en handhållen mobiltelefon eller överskrider hastighetsbegränsningarna. En viktig slutsats från studien är att det handlar om medvetna felhandlingar snarare än misstag, säger Sonja Forward, senior forskare på VTI.

Detta innebär att det inte främst handlar om kunskapsbrister om till exempel lagar och regler, eftersom dessa förare oftast är väl medvetna om de regler som gäller – det som behövs är insiktshöjande åtgärder, tekniska system, övervakning och böter, anser Sonja Forward.

Läs publikationerna:

Svenska trafikanters inställning och beteende avseende trafiksäkerhet – resultat från en internationell enkätundersökning (2021, DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Internationella enkätundersökningen ESRA, E-survey of Road Users Attitudes