Nyheter

Distansutbildning ska lösa kraftig brist på produktionstekniker

Det saknas experter på hur man tillverkar varor och produkter, inte minst på svenska tillverkningsföretag, men också inom nya områden såsom vård och logistik.

Därför har utbildningsföretaget Lernia i nära samarbete med näringslivet tagit fram yrkeshögskoleutbildningen Certifierad produktionstekniker som riktar sig till yrkesverksamma inom industriell produktion som vill utvecklas inom sin arbetsroll.

Utbildningen är ettårig och läses på distans från antingen Trollhättan eller Västervik.

I en rapport från 2019 genomförd av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) framgår det att bristen på produktionstekniker är allvarlig och att kompetenskraven kommer vara omfattande i framtiden.

Särskilt stor är efterfrågan på kvalificerade produktionstekniker. I utformningen av Lernias yrkeshögskoleutbildning Certifierad produktionstekniker har flera industriföretag deltagit och Pär Sundberg, Head of Manufacturing Engineering på Koenigsegg Automotive, understryker att det behövs fler välutbildade produktionstekniker.

– Den globala konkurrensen är stenhård. Effektiv produktion i Sverige är extremt viktigt för att kunna behålla både jobb och välfärd här i landet. För att kunna effektivisera och utveckla nuvarande och nya produktionsmetoder behövs det välutbildade produktionstekniker och idag råder det tyvärr brist, säger Pär Sundberg, Head of Manufacturing Engineering, Koenigsegg Automotive.

Utbildningen Certifierad produktionstekniker är en ettårig utbildning på distans från Trollhättan eller Västervik och ska hjälpa personer som redan har kunskaper från industriell produktion att lära sig mer och utvecklas inom sin yrkesroll. Lernia ser att fler företag satsar på att kompetensutveckla befintlig personal samt rekrytera nya kompetenser.

– Vi märker att industrin lägger mer och mer resurser på att kompetensutveckla sin arbetsstyrka i syfte att effektivisera sina verksamheter och ligga i framkant. Det finns stora möjligheter arbeta i en den här branschen och det hoppas vi att fler inser och söker in till utbildningen som börjar i höst, säger Petra Pires, regionchef Lernia Yrkeshögskola.