Nyheter

St1 förvärvar E.ON Biofor i Sverige

Energiföretaget St1 Nordics dotterbolag St1 Sverige AB har undertecknat ett aktieöverlåtelseavtal med E.ON Energilösningar AB om att förvärva 100 % av aktierna i E.ON Biofor AB. Transaktionen, som är föremål för sedvanliga regulatoriska godkännanden och tillträdesvillkor, förväntas att färdigställas i slutet av juni 2021.

E.ON Biofor är en ledande aktör inom den svenska biogasmarknaden med en marknadsandel på cirka 30 % inom marknaden för biogasfordon. Företaget har 35 anställda och verksamheten är geografiskt placerad i olika delar av södra Sverige samt i Stockholm.

Företaget producerar, importerar och exporterar biogas som levereras till kunder genom olika säljkanaler. E.ON Biofor har sex produktions och uppgraderingsanläggningar för biogas, två av dessa är delägda dotterbolag, Söderåsens Bioenergi AB och Falkenbergs Biogas AB.

– Vi har identifierat strategiska fokusområden, där vi bäst kan uppnå vårt mål att uppnå netto noll utsläpp eller till och med negativa utsläpp. Genom att investera i förnybar energi och omställningen av energisektorn och samtidigt säkerställa nödvändigt kassaflöde, hjälper vi till att lösa globala energiutmaningar. Att vi nu blir en aktör på biogasmarknaden är ett konkret steg i en konsekvent och långsiktig implementering av vår tillväxtstrategi. Vi fokuserar på investeringar i produktion av förnybara bränslen från hållbara råvaror, forskning och utveckling av cellulosabaserade biodrivmedel och geotermisk värmeenergi likväl som utvecklingen av en värdekedja för syntetiska bränslen, säger Mika Wiljanen, Direktör för affärsområde försäljning för St1 Nordic Oy.