Nyheter

Volvokoncernen och Daimler Truck startar nya samriskföretaget cellcentric

I dag presenterade de två fordonsjättarna Daimler Truck AG och Volvokoncernen officiellt grunddragen i sin utvecklingsplan för cellcentric.

Det är de båda företagens nya gemensamma samriskföretag på området bränsleceller och som bygger på ett mycket viktigt och banbrytande åtagande om att påskynda användandet av vätgasbaserade bränsleceller för fjärrtransportbilar och andra användningsområden.

Med målet att bli en ledande global tillverkare av bränslecellssystem kommer cellcentric att göra en av Europas största satsningar inom serietillverkning av bränslecellssystem, och produktionen är planerad att inledas 2025.

För att påskynda lanseringen av vätgasbaserade bränsleceller kräver de två ägarna av cellcentric ett politiskt ramverk för vätgas inom EU, så att tekniken kan bli en kommersiellt gångbar lösning.

Dessa ambitioner presenterades i dag som en del av en exklusiv digital lansering som leddes av Martin Daum, vd för Daimler Truck AG, och Martin Lundstedt, vd för Volvokoncernen.

Syftet med cellcentric är att bidra till hållbara transporter och ett koldioxidneutralt Europa som en del av en europeisk grön giv. Företaget kommer att utveckla, producera och sälja bränslecellssystem för både fjärrtransporter och andra användningsområden. Till sin hjälp har samriskföretaget flera årtionden av expertis och utvecklingsarbete från både Daimler Truck AG och Volvokoncernen.

Enligt Daimler Truck AG och Volvokoncernen kommer rena batterielektriska och vätgasbaserade bränslecellslastbilar att komplettera varandra, beroende på de enskilda kundernas behov. Batteridrift kommer främst att användas för lägre lastvikter och kortare sträckor, medan bränslecellsdrift kommer att bli förstahandsvalet för tyngre laster och längre avstånd.

Martin Daum, styrelseordförande för Daimler Truck AG och styrelseledamot i Daimler AG:

– Vätgasdrivna elektriska bränslecellslastbilar kommer att bli avgörande för att möjliggöra koldioxidneutrala transporter i framtiden. I kombination med rent batterielektriska drivlinor hjälper det oss att erbjuda kunderna de bästa, verkligt lokala, koldioxidneutrala fordonslösningarna, beroende på hur kundens användningsområde ser ut. Detta är inte möjligt med enbart batterielektriska lastbilar. Tillsammans med vår partner Volvokoncernen satsar vi därför hårt på vårt samriskföretag cellcentric och vi är båda engagerade i att fortsätta utveckla tekniken och förbereda oss för serieproduktionen av den. När det gäller den erforderliga vätgasinfrastrukturen är det uppenbart att förnybar vätgas är den enda logiska vägen framåt på lång sikt.

Martin Lundstedt, vd för Volvokoncernen:

– Vår gemensamma ambition är att se till att målen i Parisavtalet om att bli koldioxidneutrala senast år 2050 uppfylls. Vi är övertygade om att tekniken med vätgasbränsleceller har en viktig roll i att hjälpa oss att nå den milstolpen. Men vi vet också att det finns så mycket mer att uppnå än bara elektrifiering av maskiner och fordon. Det måste finnas ett större samarbete mellan offentliga och privata intressenter för att utveckla den erforderliga tekniken och infrastrukturen, och därför kräver vi att beslutsfattare och regeringar över hela världen agerar på ett enhetligt sätt så att vi tillsammans kan göra tekniken med vätgasbränsleceller till en framgång. Samarbeten som cellcentric är avgörande för vårt arbete med fasa ut de fossila bränslena inom vägtransporter.

En tydlig utvecklingsplan för serietillverkning av bränslecellssystem och bränslecellslastbilar

Just nu konceptualiserar cellcentric planerna för storskalig serietillverkning. Mer information och ett beslut om placering kommer att meddelas under 2022.

Som ett viktigt steg på vägen mot serietillverkning förbereds just nu en för-serietillverkning på en ny anläggning i Esslingen utanför Stuttgart. Parallellt skalar cellcentric upp den pågående prototyptillverkningen.

Daimler Truck AG:s och Volvokoncernens mål är att börja med kundtester av bränslecellslastbilar om cirka tre år och att serietillverkningen av bränslecellslastbilar ska vara i gång under den andra hälften av det här årtiondet. Alla fordonsrelaterade aktiviteter genomförs oberoende av varandra, eftersom de båda företagen förblir konkurrenter inom alla fordons- och produktprogram och i synnerhet när det gäller lösningarna för bränslecellsintegrering för samtliga produkter.