Nyheter

Försvarsmakten förnyar maskinparken

Nu levererar Swecon ytterligare Volvomaskiner till det svenska försvaret. Ett sjuttiotal hjullastare av olika storlek rullar under det här året och i början på nästa år in på Försvarsmaktens anläggningar runt om i landet.

– Samarbetet med Swecon fungerar väldigt bra, konstaterar Jonas Sandell, systemingenjör med fokus på flygbasmateriel vid FMV.

Försvarets materielverk (FMV) har till uppgift att upphandla, utveckla och leverera materiel och tjänster till det svenska försvaret. Målet är att få så mycket försvarsförmåga som möjligt för tillgängliga medel, medel som helt och hållet styrs av politiska beslut. Något av allt det som behövs i verksamheten är maskiner för logistik, materialhantering och service – och där har Swecon varit en stabil partner de senaste åren.

Ramavtal på fyra maskintyper

2018 tecknade FMV ramavtal med Swecon om leverans av Volvo hjullastare av fyra olika maskintyper: Volvo L35, L60, L90 och L110. Avtalet skrevs på två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år, vilket aktiverades förra året. Sedan ramavtalet undertecknades har ett antal nya hjullastare med vissa kundspecifika specialanpassningar varje år rullat till Försvarsmakten, de flesta i arméns militärgröna färg. Och nu är det fler på gång:

– Vi har just nu order inne på 72 maskiner i olika storlekar. 48 militärgröna Volvo L35, L60 och L110 ska levereras till armén, medan 24 stycken Volvo L90 ska till flygvapnet, berättar Tomas Nieminen, Manager Project Sales på Swecon. Han fortsätter:

– Det känns väldigt roligt att FMV har förlängt kontraktet och väljer att förnya sin maskinpark med oss och Volvo CE som leverantör. I och med att det är politiskt styrt hur mycket pengar de har att röra sig med garanteras vi ingen exakt volym, men det har rullat på rätt så bra hittills och verkar lovande framåt också.

Gott samarbete hela vägen

Jonas Sandell från FMV arbetar med anskaffning av flygbasmateriel och fungerar som länk mellan Swecon och Försvarsmakten. Han förklarar att ett antal personer som representerar brukarna inom Försvarsmakten har varit delaktiga i arbetet med hjullastarna.

– De har varit med på konstruktionsmöten hos Swecon och har haft möjlighet att tycka till om maskinen från början, innan vi gör seriebeställning, säger Jonas och konstaterar att han tycker att samarbetet med Swecon genomgående fungerar väldigt bra:

– Vi har tät kontakt och betar av frågeställningar allt eftersom de kommer upp – inte minst när det gäller det omfattande arbetet med dokumentationen.

Alla instruktioner och all information ska nämligen anpassas för militärt bruk – med de rätta militära förrådsbeteckningarna, med alla specialanpassningar tillagda och med ett så tydligt innehåll att värnpliktiga kan utbildas utifrån det.

– Här har jag och de som sköter dokumentationen hos oss kontinuerlig dialog med Tomas Nieminen, som är vår huvudsakliga kontakt på Swecon, så att vi tillsammans säkerställer att allt blir rätt och riktigt, avslutar Jonas Sandell.