Nyheter

Ny godsjärnväg kopplar ihop järnväg och hamn i Norrköping

När Ostlänken byggs kommer den att skära av nuvarande anslutningar till Pampushamnen på Händelö i Norrköping. Därför har Norrköpings kommun och Trafikverket byggt Kardonbanan som är en ny godsjärnväg som förbinder Södra stambanan med Pampushamnen.

– Kardonbanan är en viktig del i Norrköpings kommuns ambitioner att utveckla effektiv godshantering så att mer gods kan transporteras på järnväg och att det ska vara smidigt att byta transportslag mellan järnväg, väg och fartyg, säger Youssef Hassib som är projektledare hos byggherren Trafikverket.

Kardonbanan består av sju kilometer elektrifierad ny järnväg varav 1,5 kilometer är dubbelspår. Det har även byggts sex nya broar.

Över Motala ström mellan Malmölandet och Händelö har en järnvägsbro och en bro för gång- och cykeltrafik byggts. Dessa byggdes på varsin sida om en befintlig vägbro. Arbetet komplicerades av att biltrafiken inte fick stoppas och att grundläggningen skedde i vattnet alldeles intill befintlig bro.

Den ursprungliga designen på bropelarna innebar att pålningen för de nya broarna riskerade att skada vägbron. Generalentreprenören Rover Grupo Sweden tog fram en ny design för järnvägsbrons pelare och valde en annan typ av pålar, vilket gjorde att man inte behövde påla så nära den befintliga bron.

– Det tog lång tid att lösa problemen och arbetet försenades avsevärt. Men tillsammans kunde vi återhämta den förlorade tiden, säger Antonio Daban som är vd på Rover Grupo Sweden.

Samordnade brobyggen

När en av järnvägsbroarna hade gjutits upptäcktes oönskade sprickor i betongen.

– Vi fick göra ett omtag och gjuta om brons överbyggnad och då blev det bra, konstaterar Youssef Hassib.

En av Kardonbanans järnvägsbroar byggdes över E4:an. Här var det en utmaning att bygga utan risk för bilisterna. Därför byggdes den samtidigt som systerprojektet Ättetorpsbron med två enkelspårsbroar på Södra stambanan.

– Vi samordnade bygget av de tre broarna och hade en trafikanordning som tog höjd för alla tre brokonstruktionerna. Hade vi inte gjort det hade det blivit en längre tid med störningar för trafiken, säger Youssef Hassib.

Kritisk inkoppling

Ett av de mest kritiska momenten i projektet var när Södra stambanan stängdes av under nio dygn för att Kardonbanans signalsystem skulle kopplas in.

– Vi ansökte om avstängningen två år i förväg. Då var vi tvungna att ha allt planerat och klart när det var dags. Om vi inte hade klarat hela installationen på den tiden hade vi behövt vänta två år till.

Förberedelserna inför ett sådant jobb ställer höga krav på projektorganisationen.

– Vi måste hela tiden följa upp framdriften och förutse risker och hantera dom så att vi inte missar slutmålet. Men det gör även jobbet otroligt spännande och det är anledningen till att jag valt att jobba med järnväg, säger Youssef Hassib.

Kulturskillnader

För Rover Grupo var Kardonbanan det spanska företagets första projekt i Sverige. Rover Grupo är specialister inom infrastruktur, järnväg och hamnanläggningar.

– Vi bygger i Sverige därför det är en intressant och stabil marknad med stora investeringar i infrastruktur, säger Antonio Daban.

Han berättar att skillnader i kultur och kommunikation mellan det svenska och det spanska sättet att driva en byggprocess i början var ett problem.

– Hur man kommunicerar med kunder, vad man ska informera och hur möten går till skiljer sig mellan de båda länderna. Det var en lång process innan vi som entreprenör och Trafikverket som byggherre hittade ett sätt att förstå varandra och kunna samarbeta.

Kommunikation viktigt

Rover Grupo bad om att kommunikationen i projektet skulle ske på engelska.

– Trafikverket var tveksamt till en början, men vi förklarade att det var viktigt för säkerheten och för att vi fullt ut skulle kunna bidra med den erfarenhet och kunskap vi har. Trafikverket var flexibelt och accepterade engelska som språk i de flesta kommunikationer mellan parterna.

Antonio Daban berättar att Rover Grupo och Trafikverket under projektets tidiga skede steg för steg lärde sig hur de skulle kommunicera på ett effektivt och säkert sätt.

– När det var gjort fungerade det utmärkt. Nu efter tre år i Sverige har vi blandade team med spanska och svenska medarbetare och vår kulturella anpassning till Sverige är mycket bättre, understryker Antonio Daban.

Han påpekar att svenska beställare vill att utländska entreprenörer ska räkna på infrastrukturprojekt för att öka konkurrensen.

– Då tror jag att dom måste vara beredda att ändra sina rutiner så att utländska bolag kan anpassa sig till ett nytt land. Om man ska jobba ihop i ett projekt under flera år måste båda parter bjuda till för att skapa en relation där man kan lita på varandra.

FAKTA

Tidplan: november 2017–juni 2021

Generalentreprenör: Rover Grupo

Kostnad: 170 Mkr

 

Kardonbanan-bridge-2.JPG

Järnvägsbron mellan Malmölandet och Händelö byggdes väldigt nära en befintlig vägbro. Det ställde extra krav på planering och försiktighet.

Bild: Rover Grupo

Kardonbanan-0020.JPG

Kardonbanan består av sju kilometer elektrifierad ny järnväg var