Nyheter

DELTABLOC® etablerar dotterbolag i Sverige

Med siktet inställt på att ytterligare öka trafiksäkerheten i Sverige etablerar DELTABLOC International i början på maj sitt dotterbolag DELTABLOC Sverige AB.

DELTABLOC International GmbH – leverantör av trafiksäkerhetssystem i betong samt moderna bullerskydd för väg och järnväg – utökar sin närvaro på marknaden ytterligare: i maj 2021 öppnar det österrikiska bolaget ett dotterbolag i Sverige och finns därmed med egna lokalkontor i åtta europeiska länder samt i Sydafrika.

DELTABLOC® har redan under många år implementerat projekt i Sverige och skapar nu med DELTABLOC Sverige AB som har sitt säte i sydsvenska Helsingborg en bas för att utöka sin närvaro på marknaden och ytterligare höja den passiva väg- och trafiksäkerheten i Sverige.

Wolfgang Ganster, Managing Director DELTABLOC Sverige AB:

– De snabba förändringarna vi ser i Europa och runt om i världen kräver att vi anpassar oss och satsar modigt för att bättre förstå och kunna utveckla konkurrenskraftiga trafiksäkerhetslösningar. Vi ser fram emot att på ett proaktivt sätt kunna driva vår DELTABLOC® Vision i Sverige och höja standarden för passiv trafiksäkerhet genom hållbara, långsiktiga och miljövänliga investeringar.

Ett gemensamt mål för säkra vägar

Sverige ses som en förebild när det kommer till trafiksäkerhet. Projektet „Vision Zero” som riksdagen antog år 1997 har som mål att eliminera personskador och dödsfall i trafiken, och tillsammans med den kompromisslösa säkerheten i väginfrastrukturen gör detta de svenska vägarna till de mest säkra i hela världen. Sedan 2005 har DELTABLOC® haft kontinuerlig kontakt med svenska myndigheter som hela tiden har efterfrågat den högkvalitativa skyddsutrustningen som utvecklats av DELTABLOC® i Österrike.

Niklas Zellner, National Sales Manager DELTABLOC Sverige, står helt och hållet bakom Vision Zero-målen:

– Vi på DELTABLOC Sverige AB har en vision att alla ska kunna resa säkert på våra vägar. Genom tekniska, innovativa och kostnadseffektiva lösningar hjälper vi svenska myndigheter att ta steget närmare ”Noll-Visionen”. Med vår samlade erfarenhet världen över tar vi nu trafiksäkerheten i Sverige ett steg längre. Tillsammans med våra befintliga och framtida affärspartners vill vi vara med att utforma trafiksäkerhetens framtid i Sverige.