Nyheter

TYRI investerar i sitt EMC-laboratorium: ”Nu kan vi göra alla tester själva i vårt eget hus”

TYRI fortsätter att investera i framtiden när de nu investerar ytterligare 2 miljoner kronor för att kunna göra fler egna tester i sitt EMC-laboratorium i Göteborg.

Med den nya investeringen är det nu möjligt att även mäta hur lamporna påverkas av externa störningsfaktorer så som kraftledningar, mobilmaster eller elmiljön på fordonet.

För ett par år sedan byggde TYRI ett EMC-laboratorium för att kunnat mäta om lamporna stör annan utrustning. Målet var redan då att kunna göra alla tester som behövs för att kunna utveckla nya lampor och det målet är nu nått med de investeringar som gjorts. Nu kan TYRI ännu snabbare ta fram kundanpassade lösningar och helt nya produkter.

– Det finns ett tydligt ramverk som man behöver uppfylla, men sedan har vi också våra egna förväntningar på vad våra lampor ska klara. Med den utrustning vi hade tidigare kunde vi mäta hur våra lampor påverkade omgivningen. Men nu kan vi även se hur lamporna reagerar på extern påfrestning. Det kan vara allt från att en kraftledning hänger över en åker där en traktor kör, när det står en mobilmast nära en skogsmaskin i arbete eller att annan utrustning på fordonet som genererar störningar, säger Håkan Dalsvik.

Med den nya utrustningen kan man alltså mäta hur omgivningen påverkar lamporna, men det går också att se hur annan utrustning i fordonet påverkar. En investering på 2 miljoner kronor för att nu kunna göra samtliga tester som krävs för en kvalitetslampa ser Håkan Dalsvik som en bra investering.

– Det handlar framförallt inte om de pengar vi sparar på att slippa hyra in oss hos externa testningslaboratorium utan om hastigheten i vårt utvecklingsarbete av nya lampor, och när vi skräddarsyr lampor till våra kunder. Att hitta ett fel sent i processen och justera det för att sedan ställa sig i kö för att få en ny tid att testa är oerhört tidsödande och kan påverka vår leveranssäkerhet. Därför är vi mycket nöjda med att nu kunna vara helt självförsörjande inom testning av våra produkter och med det har vi även höjt vår kunskapsnivå i bolaget, avslutar Håkan Dalsvik.

Förutom att testa elektriska störningar kan TYRI i sitt laboratorium testa sina lampor utifrån väderförhållanden av olika slag, allt från kyla till värme, fukt och damm. Dessutom finns testutrustning för att mäta bland annat ljusbild, vibrationskänslighet och rost/korrosionshärdighet.

Foto: Tyri