Nyheter

IT&Telekomföretagen: Tech är Sveriges nya basindustri

En ny rapport från IT&Telekomföretagen visar att techbranschen har etablerat sig som en ny bas för svensk ekonomi. Techbranschen är bred och större än det som vi traditionellt har benämnt IT och telekom.

Den inbegriper även företag inom till exempel dataspel, hälsa (healthtech), finans (fintech) och skola (edtech).

En ny sammanställning visar att branschens bidrag till BNP har vuxit med hela 1 300 procent sedan 1981. År 2020 uppgick det till totalt 281 miljarder kronor och var nästan lika stort som bidraget från de traditionella svenska basindustrierna sammanlagt.

– Techsektorn har blivit en allt viktigare del av samhället, en förutsättning för vår ekonomiska utveckling, för jobben, klimatanpassningen, välståndet och hur vi lever våra liv. Branschen visar på en oerhörd styrka över tid och agerar dessutom som katalysator för tillväxt och konkurrenskraft inom andra branscher. Ett nära samspel mellan en stark techsektor, resten av näringslivet och offentlig sektor är framgångsfaktorn för Sverige, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen.

Rapporten visar även att techbranschen är en jobbskapande bransch. Mer än 60 procent av de nya jobb som skapades i Sverige under åren 2006–2016 uppstod i de IT-intensiva sektorerna.

Totalt sysselsatte branschen omkring 216 000 personer år 2018. Även branschens bidrag till svensk export har ökat dramatiskt, med närmare 1 200 procent sedan 1998 och uppgick år 2020 till 140 miljarder kronor. Det motsvarar över sex procent av Sveriges totala export och är en högre andel än för traditionella basindustrier som papper, pappersmassa och pappersavfall, metaller samt plast och gummi.

– Även om stora digitala kliv har tagits under coronapandemin så ligger en stor del av digitaliseringen, dess samhällsnytta och värde för ekonomin framför oss. För att kunna ta vara på all den potential som finns behöver vi en världsledande techsektor i Sverige. Med den här rapporten vill vi visa på de stora värden som techbranschen tillför samhället och vikten av att branschens utveckling värnas, säger Åsa Zetterberg.

Läs och ladda ner rapporten: 

Tech – Sveriges nya basindustri

På bilden: Åsa Zetterberg, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen

Foto: Daniel Roos