Nyheter

Svebio: ”Att ersätta fossila bränslen med biobränslen som träpellets är bra för klimatet”

Dagens Nyheter gör missvisande jämförelse mellan biobränslen ”där ingen återbeskogning sker” och fossila bränslen som kol, olja och naturgas. Jämförelsen saknar relevans eftersom EU:s hållbarshetskriterier gör att sådana biobränslen är olagliga.

Det menar Svebio – Svenska Bioenergiföreningen i ett pressmeddelande.

Den typen av biobränslen har aldrig förekommit i Sverige. I EU:s regelverk för bioenergi finns krav på återplantering. Detsamma gäller skogslagstiftningen i Sverige och andra europeiska länder, fortsätter Svebio. Tvärtemot den bild tidningen ger så ökar skogstillgångarna i alla Europas länder, liksom i USA.

– Att ersätta fossila bränslen med biobränslen som träpellets är bra för klimatet, både i Sverige och i Nederländerna. Pellets tillverkas främst av sågspån och andra biprodukter, men kan också göras av klenved, exempelvis från gallringar. Ingen avverkning sker bara för att göra pellets. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, med anledning av en artikel i Dagens Nyheter.

– Motståndet mot bioenergilösningar är ett av huvudskälen till att Nederländerna är det land i EU som är sämst på förnybar energi och därför fortfarande använder 92 procent fossil energi. Nederländerna klarade inte ens att nå upp till det blygsamma målet på tolv procent förnybart 2020 som fastställdes 2009. De nederländska miljöorganisationerna har stor skuld till detta klimatpolitiska misslyckande. Det är mycket anmärkningsvärt att man hellre vill använda fossil naturgas än att förnybara biobränslen.