Nyheter

IT-säkerhetsföretaget Mimecast: Risken att drabbas av IT-attacker är större än någonsin

Förutom att antalet e-postattacker globalt ökade kraftigt under 2020, klickade även anställda på tre gånger så många skadliga e-postmeddelanden som under 2019, enligt IT-säkerhetsföretaget Mimecast.

 Antalet e-postbaserade IT-attacker ökade globalt med hela 64 procent under 2020, jämfört med 2019. Det visar IT-säkerhetsföretaget Mimecasts årliga undersökning State of Email Security 2021.

Ökningen är extra alarmerande när man sätter det i relation till att de många distansarbetarna under pandemiåret 2020 även generellt sett sänkte sina trösklar kring IT-säkerhet.

– När alltfler befinner sig online, så ökar tyvärr också aktivitetsnivån för cyberbrottslingar. Därför är det oroande att studien visar att vi under 2020 dessutom klickade på tre gånger så många skadliga e-postmeddelanden som under 2019. Detta ökar riskerna för att både privatpersoner och företag utsätts för cyberattacker, säger Niels Frederiksen, Senior Sales Engineer på Mimecast.

Detta framgår också av den globala Mimecast-studien, där sammanlagt 1 225 yrkesverksamma inom IT- och säkerhetsbranschen ingick. Bland de svenska företagen i studien uppgav 6 av 10 att de hade utsatts för ransomware under 2020.

Företag förväntar sig fler attacker

Även om flera företag har öppnat sina fysiska kontor igen och deras anställda börjat återvända, så förväntar sig de flesta att e-postattackerna kommer att fortsätta framöver. Hela 70 procent av respondenterna i Mimecast-studien tror att en e-postbaserad IT-attack kommer skada deras verksamhet under 2021. Trots detta erbjuder, enligt studien, endast 20% av svenska företag fortlöpande utbildning för ökad säkerhetsmedvetenhet.

– Dessa siffror talar sitt tydliga språk. Det finns ett tydligt behov av att utbilda anställda kring hur de identifierar e-postattacker. Många tror att hemarbete kommer att fortsätta i hög grad även efter pandemin. I hemmets trygga vrå är det lätt att man tummar på IT-säkerheten, vilket gör oss mer utsatta och sårbara för cyberhot, säger Niels Frederiksen.