Nyheter

Nu rullar elbussarna in på Piteås gator

Från och med 1 juli är det sprillans nya elbussar som kommer att trafikera Piteås tätortstrafik. Det är kollektivtrafikföretaget Nobina som tar över trafiken när avtalet med Citybuss löper ut vid månadsskiftet juni-juli.

I samband med övertagandet införs en del nya funktioner, bland annat en app som ska underlätta för bussresenärerna. Verksamheten kommer att drivas under nytt namn och nytt varumärke – Piteå Stadsbuss.

Vid halvårsskiftet under jubileumsåret Piteå 400 år träder ett nytt avtal i kraft som gäller kollektivtrafiken med buss i Piteås tätort. Man kan se det som en satsning på en hållbar framtid, eftersom det handlar om bussar med eldrift – ett steg som ligger helt i linje med Piteås miljömål.

– Vi är glada att vi från och med 1 juli kan erbjuda allmänheten bussresor fria från fossila utsläpp. I och med det tar Piteå ett tydligt steg mot målet att vara fossiloberoende 2030. Dessutom förväntas bussarna bidra till bättre miljö genom minskat buller, elbussar är väldigt tystgående, säger kommunstyrelsens vice ordförande Anders Lundkvist.

I och med det nya tioårsavtalet etablerar sig Nobina i Piteå.

De kommer att trafikera Piteås gator med 13 bussar från BYD (Build Your dreams) som helt drivs på el. Nobina jobbar aktivt med livscykelkostnadsanalyser där målsättningen är att göra så litet negativt miljöavtryck som möjligt. Avsikten är att återanvända batterierna när de inte längre har tillräcklig kapacitet för driva bussarna.

– Marknaden för återanvändning av batterier utvecklas och växer i takt med att el-behovet i samhället ökar. Sannolikheten att batterierna som installerats i just Piteås bussar återanvänds är mycket stor, säger Mahdi Ahmadi, projektledare på Nobina Sverige AB.

Piteå kommun pionjär i Norra Sverige

Piteå kommun är först ut i norra landsänden att helt införa elbussar i stadstrafiken. Frågan om eldrivna bussar fungerar lika bra som dieseldrivna i vårt klimat har diskuterats en hel del. Här känner sig Nobina, busstillverkaren BYD såväl som uppdragsgivaren Piteå kommun lugna med den lösning som gäller i Piteå.

– När bussarna inte är i trafik förvaras de inomhus i varmt garage, där batterier laddas långsamt. Det innebär att batterierna inte utsätts för kyla i nämnvärd utsträckning, eftersom de alstrar värme under drift och att laddningen sker i värme, säger Mahdi Ahmadi.

Idag 10 maj gjorde kommunens första eldrivna buss sin jungfrutur i Piteå, övriga bussar levereras inom kort. Fram till 1 juli ska förare utbildas på de nya bussarna och bussarna ska testköras, vilket gör att det finns gott om tid att identifiera och lösa utmaningar och eventuella problem.