Nyheter

KTH-forskare: ”Höghastighetsbanor leder inte till positiva klimateffekter”

”Det finns en uppenbar risk att investeringen i höghastighetsbanor inte leder till positiva klimateffekter och att det inte är rimligt att motivera dem med klimatskäl. Inget av Trafikverkets scenarier från mars i år ger någon positiv klimateffekt om man tar hänsyn till uppdaterade antaganden om flygets teknikutveckling och bränslen.”

Det skriver fem KTH-forskare i en debattartikel i Dagens Nyheter:

”De närmaste veckor­na kommer höghastighets­banorna att diskuteras i riksdagens trafik­utskott i samband med behandlingen av regeringens infrastruktur­proposition. Forskar­samhället är enigt om att det krävs kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser de närmaste decennierna om Parisavtalets målsättningar ska kunna nås. Debatten om höghastighetsbanorna har till stor del kommit att handla om deras effekt på just utsläppen av växthusgaser, även om andra skäl till att bygga banorna också förts fram.”

”Projektet sägs av många av dess före­språkare ge betydande bidrag till att begränsa klimatförändringarna. Men stämmer det? I den KTH-rapport som publiceras i dag har fyra olika scenarier för höghastighetsbanorna utvärderats ur ett klimatperspektiv.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dn.se/debatt/hoghastighetsbanor-ger-ingen-positiv-klimateffekt/