Nyheter

Bottar största hotet mot företagens applikationer

Bottar och andra automatiseringsverktyg har blivit ett gissel i händerna på cyberkriminella. När Barracuda Networks genomförde en global undersökning svarade mer än fyra av tio (43 procent) att skadliga bottar var det största hotet mot företagets applikationer.

På andra plats kom angrepp mot företagens ”software supply chain” – 39 procent upplevde dem som det största hotet mot applikationer.

I undersökningen uppger även 44 procent av respondenterna att cyberkriminella använt bottar för att hitta svagheter i olika företagsapplikationer och att det bara under det senaste året bidragit till minst ett framgångsrikt säkerhetsintrång.

– Applikationer har under de senaste åren blivit en allt vanligare ingång för olika cyberangrepp. Den snabba övergången till distansarbete har också bidragit till den utvecklingen. Företagen har ofta svårt att hålla jämna steg med angriparna, särskilt när det gäller attacker där man använder skadliga bottar eller siktar in sig på olika API:er eller leveranskedjan, kommenterar Peter Gustafsson, ansvarig för Barracuda Networks i Norden.

I den globala studien som genomförts av det oberoende undersökningsföretaget Vanson Bourne har totalt 750 applikations- och säkerhetsansvariga tillfrågats. Samtliga medverkande arbetar vid företag med mer än 500 anställda.

Bottar är datorprogram som utvecklats för att automatiskt utföra vissa kommandon.