Nyheter

Den digitala klyftan växer – Myten om den svenska expressdigitaliseringen

Telias Digitala Index visar att den digitala klyftan mellan små och stora företag vuxit under pandemin. Före pandemin räknades endast två av tio företag som högdigitala, det har ökat till nästan tre.

Det är visserligen en ökning med 28 procent under 2020, vilket innebär att 220 000 medarbetare i 70 000 svenska företag gjort ett digitalt språng under pandemiåret. Men de lågdigitala ligger dock på samma nivå som tidigare och till antalet har de bara minskat med nio procent under samma period.

Det är främst det mobila arbetssättet med att jobba på distans och användandet av sociala medier som driver på, medan automation och informationsdelning inte har ökat på samma sätt.

– Trots att tekniken blir mer tillgänglig, så minskar inte den digitala klyftan. Jag är särskilt bekymrad över att de mindre företagen oftare förblir lågdigitala. Något som kan komma att hämma tillväxten på sikt. Här tycker jag att branschorganisationer, myndigheter och vi inom tech- och telekom har en viktig roll att spela. Det handlar om att inspirera och stötta dessa företag att bli mer digitala. Det genom att visa hur teknik och digitala arbetssätt kan lösa de där småsakerna som gör skillnad – allt från enklare administration till nöjdare kunder och helt nya intäkter, säger Daniel Stark, affärsansvarig för Små- och medelstora företag hos Telia.

– Mer uppmuntrande i årets resultat är att företagsledningar blivit mer positiva till att investera i digitala lösningar och att kompetensutveckling av medarbetarna toppar önskelistan. Det visar på en ökad förståelse för att digitalisering handlar lika mycket om arbetssätt som teknik – och båda krävs för att bli högdigital, fortsätter Daniel Stark.

Om rapporten

För tredje året i rad har Telia tillsammans med analys- och undersökningsföretaget Nepa, låtit cirka 1000 företag runt om i Sverige uppskatta hur digitala de är. Undersökningen består också av frågor om hur arbetslivet påverkats av den pågående pandemin, investeringsplaner och hållbarhet. Syftet med rapporten och det tillhörande testet är att hjälpa företag att få en uppfattning om hur digitala de är jämfört med andra företag. Vilka möjligheter de har och vilka utmaningar de behöver möta. Undersökningen genomfördes i januari-februari 2021. De intervjuade var personer som fattar beslut eller har avgörande inflytande över valet av leverantör för it, telekom eller digitala tjänster. De arbetade på företag med 0 – 500 anställda, vilka utgör cirka 99 procent av alla registrerade företag i Sverige.