Nyheter

Bilia förvärvar BilDahl AB

Bilia har idag träffat avtal om att förvärva BilDahl AB, en auktoriserad återförsäljare med försäljnings- och serviceverksamhet för Mercedes samt för Nissan och Citroën.

Verksamheten bedrivs på fem anläggningar i Umeå, Luleå, Örnsköldsvik och Skellefteå och omfattar Mercedes personbilar, transportbilar och lastbilar. Avtalet är villkorat ett godkännande från generalagenten för Nissan samt den svenska konkurrensmyndigheten. Tillträdet förväntas ske den 1 juli 2021.

Verksamheten som förvärvas redovisade för 2020 en omsättning på cirka 570 Mkr och ett rörelseresultat på cirka 18 Mkr. Antalet anställda är cirka 150 personer. Överenskommet pris för verksamheten uppgår till 125 Mkr på en skuld- och kassafri basis, vilket kommer att öka Biliakoncernens sysselsatta kapital och nettolåneskuld.

Per Avander, Bilias VD och koncernchef:

– Jag är glad att Bilia genom förvärvet av BilDahl AB får möjligheten att växa tillsammans med Mercedes i Sverige. Genom dessa nya anläggningar expanderar även Bilia sin verksamhet norrut i Sverige, till en region som är alltmer intressant.

Harald Pousette, styrelseordförande Norrfordon Holding AB och en av säljarna:

– Från grundarfamiljens och Kvalitenas sida är vi mycket glada att Bilia tar över stafettpinnen, som med sin kompetens och erfarenhet kan utveckla BilDahl vidare.
Med en ny stark ägare kan BilDahl fortsätta den fina utveckling bolaget har, till glädje för både kunder och anställda. BilDahl kan tillsammans med Bilia ta vara på de fina tillväxtmöjligheter som den spännande norrländska marknaden bjuder på.

Niels Kowollik, VD Mercedes Sverige:

– Vi ser fram emot Bilia som ny ägare av BilDahl. Det är en mycket intressant region med stor potential för framtiden för såväl transport- och lastbilar som för personbilar. Detta skapar en långsiktig, stark lösning för företaget och tillsammans ger det goda förutsättningar för såväl befintliga som nya kunder.