Nyheter

Trafikverket gör avsteg för att ligga i framkant

Entreprenaden E02, station Centralen, i projekt Västlänken i Göteborg är det första projektet av dignitet där Trafikverket använder en kraftigt klimatförbättrade betong.

–  Vi på Trafikverket vill ligga i framkant när det gäller teknikutveckling och när Thomas Betong och NCC presenterade en klimatförbättrad betong, som dessutom innebar bibehållen kvalitet och förbättrad ekonomi, var det självklart för oss att titta vidare på den.

Betongen är speciellt framtagen av Thomas Concrete Group tillsammans med NCC och det helt unika är att Trafikverket gjort avsteg från sina krav på andelen cement som bindemedel i betongen.

–  Den klimatförbättrade betongen hjälper oss dessutom på Trafikverket att arbeta ner vår klimatpåverkan och att nå våra klimatmål.

Den nya tekniken sänker klimatbelastningen och uppfyller redan ett stort antal av de krav som Trafikverket kommer att ställa 2025 till 2029.

–  Cementtillverkning är en stor källa till CO2-utsläpp. Ju mindre cement vi kan använda i betongen framöver och istället ersätta den med andra mer klimatneutrala bindemedel, ju bättre är det för miljön, avslutar Mikael Larsson, projektledare Trafikverket.