Nyheter

Stefan Tärneberg, BluJay: ”Flexibla transporter blir ett allt viktigare konkurrensmedel”

Flexibla transporter blir ett allt viktigare konkurrensmedel. De behövs i en värld full av oväntade händelser, som allt från strandade fartyg till pandemier.

Stefan Tärneberg från BlueJay berättar om hur flexibla transporter är ett utmärkt sätt att förbättra kundupplevelsen i alla led, från leverantör, till slutkund och berättar om hur transportbranschen idag lider av att information i dag ofta är inlåst i silos:

”När fraktfartyget Ever Given fastnade i Suezkanalen stod en sak klar: det vore bra med alternativa transportvägar. Det tyckte nog i alla fall besättningarna på, ägarna av och kunderna till de fler än 300 fartyg som snällt fick vänta på sin tur att ta sig igenom kanalen, för att inte tala om besättningen på det strandade fartyget. Lägg till det att pandemin har visat på vikten av att kunna öka och minska användningen av olika typer av fraktmetoder. Skalbarhet, som det heter i IT-sammanhang.

Behoven som har klarlagts kan sammanfattas med ett ord: flexibilitet. Mer specifikt, möjligheten att snabbt byta färdvägar och transportsätt. På engelska pratar man om ”dynamic routing”. Dynamisk dirigering kanske inte är en så bra översättning, även om det är en allitteration. Låt oss prata om ”flexibla transporter” i stället.

Att dåligt fungerande transporter är ett stort problem i vårt moderna, globaliserade samhälle är självklart. De drabbar alla, från den enskilde konsumenten som inte får en efterlängtad leverans, till företag i alla led: tillverkare, transportörer, distributörer, återförsäljare, med flera.

Hur transporter fungerar har stor påverkan på kundupplevelse och det läggs stor vikt vid den insikten. BluJays undersökningar visar att en majoritet av logistikföretagen, 67 procent, anser att kundupplevelse kommer att bli det främsta konkurrensmedlet under de närmaste fem åren.

Flexibla transporter är ett utmärkt sätt att förbättra kundupplevelsen i alla led, från leverantör, till slutkund. Det innebär höga krav på processer för värdekedjor. De kan inte vara utformade enbart för massmarknader och hög effektivitet genom likriktning. Kunderna måste kunna välja mellan olika leveransmetoder och väl fungerande kontaktlösa leveranser.

Det här blir möjligt med användning av AI och maskininlärning. Sådana lösningar gör det enklare för logistikföretag att erbjuda plan B. C och D. I klartext kan det handla om val mellan flyg, fartyg och andra transportsätt. Gränser som stängts under pandemin är ett utmärkt exempel på behovet av att ha sådana alternativ.

AI och maskininlärning gör det också enklare för logistikföretag att ge sina kunder kontinuerliga och korrekta uppdateringar om hur det går med en leverans och när den kan förväntas genomföras.

För att lyckas behövs investeringar i IT-lösningar. Våra undersökningar visar att 61 procent av logistikföretagen nu prioriterar IT-investeringar, för att öka effektiviteten, minska osäkerheten, göra transporter mer flexibla och förbättra innovationskraften.

Ett stort problem är att information i dag ofta är inlåst i silos. Olika avdelningar har tillgång till olika datamängder och kan inte dela på dem. Lyckade IT-investeringar kräver att datasilos försvinner, så att lösningar för AI och maskininlärning kan användas för att tillhandahålla mer flexibla transporter.

De logistikföretag som lyckas med den här transformationen kan se framtiden an med tillförsikt. Alla tecken tyder på ökade behov av transporter. Och det är logistikföretagen med flexibla erbjudanden som kommer att kunna dra nytta av de behoven.”

– Stefan Tärneberg, Director of Solution Consulting, BluJay –