Nyheter

Sveriges Bussföretag: Pengar att hämta i upphandlingar för sargad svensk kollektivtrafik

Coronapandemin har inneburit att den svenska kollektivtrafiken tappat miljarder i intäkter och att flera planerade upphandlingar av busstrafik för 2020 skjutits fram.

Samtidigt visar Sveriges Bussföretags årliga genomgång av genomförda upphandlingar av linjelagd busstrafik att det finns pengar att hämta för landets regioner genom att följa branschrekommendationer för bland annat fordon.

– Det borde vara ett välkommet besked för Sveriges regioner i vilka många nu oroar sig för sämre ekonomi bland annat till följd av kraftigt minskade biljettintäkter under pandemin, kommentarer Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

Upphandlingsmyndigheten skriver på sin webbplats:

”Genom att uttrycka verksamhetens behov, i form av önskade funktioner, möjliggör att få förslag på olika lösningar. Dessa lösningar kan ge positiva effekter såsom besparingar, bättre kvalitet och ökad effektivitet samt en bättre konkurrens.”

Funktionella krav är grunden för de branschgemensamma rekommendationerna som parterna i den svenska kollektivtrafiken enats om inom ramen för arbetet i Kollektivtrafikens Avtalskommitté.

I rapporten ”I skuggan av en pandemi” har Sveriges Bussföretag följt upp hur väl vägledningar och rekommendationer från Kollektivtrafikens Avtalskommitté används i de offentliga upphandlingar av linjebusstrafik som gjordes 2020 av landets regionala kollektivtrafikmyndigheter, RKM.

Syftet med att standardisera de bussar som upphandlas för trafik i regional kollektivtrafik är att öka likheten kring bussens utformning över hela landet och därmed sänka kollektivtrafikens samlade kostnader.

Målet är att en buss som uppfyller de branschgemensamma rekommendationerna ska bli accepterad och fungera lika bra i hela Sverige oavsett RKM och avtalsområde, vilket ger bussen en ekonomisk livslängd i nivå med bussens tekniska livslängd.

Sveriges Bussföretags, Svensk Kollektivtrafiks och de nordiska huvudstädernas kollektivtrafikorganisationer samt branschorganisationerna i Norges rekommendationer kring utformningen av de bussar som ska användas i regional kollektivtrafik finns i dokumentet Bus Nordic. Sveriges Bussföretags färska rapport visar att i Bus Nordic följts till endast 7,6 procent i de upphandlingar som gjordes 2020. Samtidigt visar rapporten att branschens indexrekommendationer följts till 100 procent.

– Utvecklingen mot allt större följsamhet för index visar att det går att nå samsyn i villkoren för den offentligt upphandlade busstrafiken. När tidningen Dagens Samhälle i maj listade svensk offentlig sektors 20 största leverantörer, fanns tre av våra medlemsföretag med i toppen. Upphandlad busstrafik representerar stora värden och genom funktionella krav och följsamhet gentemot branschens rekommendationer kan vi tillsammans nyttja de resurser som satsas i busstrafiken så vi får mer kollektivtrafik för pengarna. Viktigt när vi nu ska nystarta kollektivtrafiken efter pandemin, avslutar Anna Grönlund.