Nyheter

Umeå bygger järnvägsterminal på Dåva

Godstransporterna till och från regionen ökar stadigt samtidigt som det sker stora satsningar på infrastrukturen i Umeå och Västerbotten. Som en del i satsningarna och ett komplement till Umeås övriga logistikanläggningar har Umeå kommun beslutat att bygga en järnvägsterminal på Dåva.

Järnvägskopplingen mellan centrala Umeå och Dåva har hela tiden varit första etappen av Norrbotniabanan.

– Vi ser möjligheten för Umeå att vara ett logistiskt nav i regionen i och med våra anläggningar som effektivt kopplar ihop flera trafikslag. Att vi nu satsar på en järnvägsterminal på Dåva, med sin specialiserade nisch inom miljö och hållbarhet, är ett naturligt steg och bidrar till den effektiva och hållbara utveckling av Umeå som vi ser framför oss, säger Lennart Holmlund styrelseordförande för Dåva Terminal AB.

Det strategiska logistiknav i Umeå som just nu växer fram spelar en viktig roll i det nordiska transportsystemet. En järnvägsanslutning till Dåva företagspark är därför en naturlig utveckling av kombiterminalerna i centrum och i hamnen och medger tillsammans med upprustningen av Tvärbanan viktiga systemeffekter som stärker såväl Botniabanan som den framtida Norrbotniabanan.

Nya möjligheter att t.ex importera biomaterial sjövägen skapas och det finns en strategisk koppling till satsningarna i Umeå hamn som bl.a innehåller en lösning för omlastning sjöfart/järnväg.

– Som ett led av Agenda 2030 och den Svenska Regeringens strategi för en cirkulär ekonomi så öppnar den nya järnvägsterminalen upp möjligheter för oss att bidra ytterligare till de globala klimatmålen och att sluta cirklarna hos de material vi hanterar. Vi på PreZero jobbar hela tiden med att utvinna så mycket material som möjligt ur det verksamhetsavfall vi hämtar hos våra kunder. Att nu kunna addera möjligheten till avsättning för fler av de utvunna materialen, gör att Norrlands geografi spelar en mindre roll för oss när materialcirklarna ska slutas på ett hållbart sätt, såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt, säger Fredrik Lind avdelningschef Norrland på PreZero Recycling som har verksamhet på Dåva Företagspark.

Idag transporteras gods på järnväg till kombiterminalen i centrum eller via båt till hamnen, detta går sedan sista biten upp till Dåva med lastbil. Med en järnvägsanslutning kan godset köras hela vägen utan omlastning med en lägre klimatbelastning.

Redan idag finns flera förfrågningar om att gå på järnväg hela vägen upp till Dåva Företagspark.

– Fördelarna och nyttan med att förflytta godstransporter till järnväg framkom tidigt i samband med utredningar om Botniabanan och Norrbotniabanan. Våra godsterminaler och vårt järnvägsnät är otroligt viktiga för att Sveriges exportindustri ska fungera. Vi är stolta över att vi i Umeå ligger så långt fram och hoppas inspirera andra i vår vilja att bidra till de globala målen och vårt mål att som kommun vara klimatneutrala till 2040, säger Lennart Holmlund.

Information om projektet finns på INABs webbplats. Det kommer även gå att följa projektetarbetet här:

http://inab.umea.se/projekt/jarnvagsterminaldavaforetagspark.4.9c02b0815706ce69d17a8b.html

Information om Dåva Terminal AB finns på davaterminal.se (eller inabs webb):

http://inab.umea.se/ominab/verksamhet/davaterminalab.4.33e6e62b175d7baa2a67498.html