Nyheter

Arendal blir platsen för autonom transportlösning

Logistik- och industriområdet Arendal i Göteborg kommer att agera platsen för en ny autonom transportlösning från Volvo Autonomous Solutions.

Just nu pågår datainsamlingen i området samt i övriga Göteborg, som är ett första steg mot att implementera autonoma transporter på publika vägar. Projektet är ett samarbete mellan Platzer Fastigheter, Volvo Autonomous Solutions, DFDS, APM Terminals, Gothenburg RoRo Terminal och Göteborgs Hamn.

Pilotprojektet med Volvo Autonomous Solutions i spetsen är ett första steg mot kommersialiseringen av autonoma transportlösningar. En teknik som Johan Franzén, affärsområdeschef för industri och logistik på Platzer, tror är framtiden för områden som Arendal.

– Framtiden för Arendal, och liknande hamnnära logistik- och industriområden är att bli autonoma och elektrifierade för att möta effektivitets- och hållbarhetskraven från marknaden, säger Johan Franzén. Den här piloten ger oss som fastighetsägare en inblick i de möjligheter som den nya tekniken skapar för oss och våra hyresgäster.

För Volvo är det full fart framåt i utvecklingen av autonoma transportlösningar. En lastbil utrustad med 21 sensorer kör nu i Arendalområdet i syfte att samla in data om rutten.

– Det är full fart framåt i utvecklingen av autonoma transporter på såväl allmän väg som inom avgränsade områden, säger Nils Jaeger, VD för Volvo Autonomous Solutions. Dessa transporter har en viktig roll att spela i framtiden för logistik och kommer att gynna både näringslivet och samhället när det gäller produktivitet, säkerhet och hållbarhet.

Arendal står inför en spännande utveckling. Området som under årtionden varit mittpunkt för Göteborgs industriella framgång ska förnyas. Förutom att bli plats för autonoma fordon planerar bland annat Platzer att etablera flera industri- och logistikbyggnader i området och kontorsklustret ska utvecklas genom satsningar på ökat utbud och service.

– Det här är helt rätt för Arendal. Vi vill att området även i framtiden ska vara en grogrund för Sveriges nya industriunder. Något som möjliggörs genom områdets flexibilitet, de framåtblickande företagen och de goda förutsättningarna för samarbete som finns här. Det visar inte minst det här projektet, säger Joakim Lindberg, områdeschef på Platzer.

Projektet samfinansieras av Connecting Europe Facility från Europeiska unionen och svenska innovationsfinansiären Vinnova.