Nyheter

Nytt kvinnligt nätverk växer fram

Under våren har ett kvinnligt nätverk börjat växa fram på Cramo i Region Syd. Initiativtagare är regionledningen i Syd som konstaterade att de inte nådde upp till sina mål gällande jämställdhet och inventerade då intresset för ett nätverk för att jobba vidare med sina mål.

Syftet med nätverket är att skapa ett forum där frågor kopplat till jämställdhet och mångfald kan diskuteras naturligt och där det finns en möjlighet att titta på hur Cramo kan stärka arbetet och bli ännu bättre. Frågor som diskuterats hittills är bland annat rekrytering, ledarskap och employer branding.

Ambitionen att nätverket ska inkludera hela Cramo Sverige inom kort.

– Det finns inga tvivel om att det i slutändan bara finns fördelar med jämställda arbetsplatser, inte minst för att öka välmående och faktiskt lönsamhet. Vi befinner oss i en bransch som har en bit kvar att vandra och det behöver vi förändra. Där har vi på Cramo ett viktigt jobb att göra – vi har kommit en bit på vägen men vi har långt kvar. Det handlar ytterst om rättvisa; att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Det krävs ett långsiktigt och fokuserat arbete för att ständigt hålla frågan om jämställdhet högt på agendan och för att lyckas med en förändring behöver ledningen stå bakom och det här är ett initiativ som jag och ledningsgruppen stöttar till fullo, säger Henrik Norrbom, VD på Cramo.

ByggSandra gästade

Byggbranschen brottas fortfarande med stora utmaningar gällande jämställdhet och under nätverkets andra digitala träff gästade därför ByggSandra nätverket. Temat för hennes föreläsning var bland annat att jämställdhet är en affärskritisk fråga, att vi behöver ha rätt ledare på rätt plats och hur man som företag kan bredda kandidatbasen – förvärva talanger som klättrar inom företaget.

Under workshopen intervjuades även Desirée Nilsson av ByggSandra. Desirée har jobbat 16 år på Cramo där hon inledde sin karriär som servicetekniker – idag är hon distriktschef för Stockholm.

På frågan kring hur Cramo förändrats på 16 år svarar Desirée ”enormt mycket”.

– Alltifrån att det ska finnas omklädningsrum för kvinnliga medarbetare, till hur man pratar med varandra – så har det skett en stor resa. Sen har det inte alltid varit helt smärtfritt. Jag kommer ihåg när jag stod bakom disken som innesäljare och fick jag svaret att ”jag väntar på en av grabbarna i stället”. Jag lät honom vänta – sen när frågan kom till en av grabbarna så vänder sig min kollega till mig för svaret – då det jag som är utbildad anläggare.

– Jag har hanterat det genom att inte lägga så mycket vikt på det. Det påverkar dem mer än det påverkat mig egentligen. Det är deras tankar, så det är deras problem i grund och botten, avslutar Desireé.

Mål för jämställdhet – Cramo AB:

15% kvinnliga medarbetare senast 2023.
20% kvinnliga ledare senast år 2023.