Nyheter

Nya utbildningar inom elektriska fordon

Högskolan Väst vill stärka och positionera högskolans forsknings- och utbildningsmiljö inom elektriska drivlinor. Nu planeras därför tre nya nätbaserade kurser där så väl kursutveckling som undervisning sker i samarbete med aktörer inom bilindustrin såsom Volvo Cars, NEVS och CEVT. Satsningen stöds av KK-stiftelsen.

Högskolan Väst har tilldelats 1,5 miljoner kronor av KK-stiftelsen för att digitalisera och utveckla utbildningar med inriktning mot elektriska fordon. Genom KK-stiftelsens program NU har Högskolan Väst fått möjlighet att utveckla nätbaserade spetskurser som ska bidra till att profilera och positionera den starka forsknings- och utbildningsmiljön internationellt.

Kurserna utformas i nära samverkan med näringslivet för att säkra näringslivsrelevansen. Genom projektet är målet att få fler internationella studenter, stärka samarbetet med näringslivet och öka kompetensen inom nätbaserad utbildning.

Kurserna ingår i det nya internationella programmet Master in electric vehicle engineering men kan även läsas fristående. De tre nya nätbaserade kurser om totalt 12,5 hp, är Elektriska Drivlinor, Kraftelektronik och EMC. Mastersprogrammet vänder sig både till nationella och internationella studenter, såväl på campus som på distans.

Kurserna har behörighetskravet maskiningenjör och riktar sig bland annat till maskiningenjörer som vill skola om sig för att jobba med elektrifieringen av transportsektorn. Kurserna startar höstterminen 21 respektive vårterminen 2022.

Mer om programmet där kurserna ingår