Nyheter

Capgemini växer så det knakar – siktar på att anställa 1 600 konsulter

Teknik- och managementkonsultföretaget Capgemini har stora tillväxtmål och tillkännager nu att man under 2021 siktar på att anställa över 1 600 konsulter i Norden, varav mer än hälften i Sverige.

Under det senaste året har Capgemini sett en ökad efterfrågan på digitalisering i både privat och offentlig sektor, vilket öppnat för ett stort rekryteringsbehov.

‒ Under förra året ställdes vi alla inför stora utmaningar när samhället förändrades över en natt. Samtidigt har efterfrågan på digitaliseringstjänster och digitaliseringsprojekt aldrig varit högre än nu. Vi har en viktig roll i att bygga framtidens digitala samhälle, och på ett personligt plan känns det viktigare än någonsin att nu kunna rekrytera och erbjuda arbete till över 1 600 personer i Norden, säger Anil Agarwal, President för Capgemini i Norden.

Capgemini, som i dag har strax under 5 000 personer anställda i Norden, ser det allra största behovet bland seniora projektledare inom de senaste teknikerna inom full stack, java, cloud och devops. Men även IT-arkitekter, projektledare och personer kan de vanligaste systemen behöver rekryteras. Idag finns en stor efterfrågan på digitaliseringsprojekt inom både privat och offentlig sektor, men det är inom offentlig sektor som efterfrågan är störst.

Det är en stor utmaning att hitta senior kompetens på en så glödhet marknad och vi vet att vi inte är ensamma i rekryteringsjakten. Däremot tror vi att de som kommer till oss får en svårslagen möjlighet att utvecklas och bygga vidare på sina karriärer. Bland annat genom våra omfattande ledarskapsprogram och vårt nylanserade kompetensutvecklingsprogram med möjlighet till re-skilling och up-skilling via över 250 000 olika kurser och certifieringar, säger Anil Agarwal.

Enligt en rapport från IT- och Telekomföretagen har de senaste årens ökade digitaliseringstakt både i Sverige och globalt gjort tech-sektorn till en av de viktigaste motorerna för sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Det största hindret för fortsatt tillväxt av sektorn är idag bristen på spetskompetens inom IT, telekom och andra former av digitalisering. Ett underskott på i storleksordningen 70 000 personer befaras till år 2024 om inte särskilda insatser görs.