Nyheter

Nytt projekt: Internationell standard för snabbladdning av lastbilar

Arbete pågår nu med en internationell standard för laddning i megawattklassen, något som behövs för snabbladdning av t ex lastbilar.

Projektet ska leda fram till en gemensam standard för kontaktdon för laddning med likström (DC) med en spänning av högst 1500 V och strömmar på upp till 3000 A. Alltså för en effekt som motsvarar ett par tusen vanliga el-element. Arbetet har startat och det är fortfarande möjligt att gå med.

Projektet bygger vidare på erfarenheterna med de standardiserade kontaktdon som redan finns. Eftersom megawattdonen blir större och tyngre kan de behöva förses med hjälpmedel som underlättar hanteringen, t ex någon form av upphängning. För att kunna ladda med så mycket ström som möjligt, förutsättsätts ett system med temperaturövervakning av kontaktdonet och av batteriet i fordonet. Liksom för de mindre donen, ingår en blockeringsfunktion som hindrar in- och urkoppling med spänningen på.

Det här projektet ska inte förväxlas med den kommande standarden för automatiska anslutningsdon, som bland annat är tänkt för laddning av bussar på hållplatser. Dessa och andra standardiseringsprojekt som stöder elektrifiering drivs globalt och europeiskt i organisationer där den svenska medlemmen, SEK Svensk Elstandard, gör det möjligt för svenska företag, högskolor och myndigheter att delta och bidra med sina kunskaper och utbyta erfarenheter med kollegor från när och fjärran.