Nyheter

Peab bygger Volvomotet i Göteborg

Peab har fått uppdraget att bygga Volvomotet, Hisingsleden i Göteborg. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till 154 miljoner svenska kronor.

Etappen Volvomotet ingår i ombyggnationen av Hisingsledens södra del med målet att höja säkerheten för alla trafikslag och öka kapaciteten för godstrafik. Ombyggnationen av Volvomotet innefattar bland annat en breddning om en kilometer av Hisingsleden till en fyrfilig väg med mittseparering, bussgata, en planskild trafikplats, en cirkulationsplats samt en ny gång- och cykelväg.

– Det känns mycket bra att få vara med och bidra med ytterligare en etapp till att Hisingsleden blir både mer trafiksäker och får bättre framkomlighet. Att vi är delaktiga till att vi har säkra och trygga vägar i Göteborg är ett viktigt uppdrag för oss som lokal samhällsbyggare och något vi är stolta över, säger Berth Larsson, regionchef på Peab.

Uppdraget är en totalentreprenad. Produktionen av etappen beräknas starta under hösten 2021 och pågå fram till sommaren 2024.

Projektet orderanmäls i det andra kvartalet 2021.