Nyheter

Trekanten som lyfter in Stena Bulk i digitaliseringens tidevarv

När Stena Bulk tar ett helhetsgrepp om digitalisering gjordes det tillsammans med ett lyhört konsultföretag. När plattformen var klar knoppades den av till ett tjänsteföretag.

– Allt gick väl tack vare en attityd att misslyckanden ger en chans att lära sig saker, berättar Stena Bulks vd Erik Hånell.

För en utomstående kan säkert transporter och logistik, till exempel med fraktfartyg, ses som sinnebilden för en traditionell, kanske till och med gammalmodig, verksamhet. Men om man tänker efter en stund står det klart att transporter i allmänhet, inte minst med fartyg, innefattar stora datamängder av olika typer som borde kunna användas på smarta sätt.

Kort sagt, det är läge för digitalisering av administrationen av fraktfartyg.

Det jobbiga är att digitalisering så klart kan vara svårt för etablerade verksamheter som har bedrivits en längre tid. Svenska Stena Bulk som ägnar sig åt fartygsfrakt är ett exempel på det. Stena Bulk står för 17 procent av omsättningen i Stena Group och har verksamhet över hela världen. Man har drygt 100 fraktfartyg, eller ”tankers”, av olika typer och omsättningen låg på 15 miljarder kronor det senaste räkenskapsåret. Allt detta med 90 anställda. Exempel på varor som fraktas är olika typer av olja, även vegetabilisk, gas och kemikalier.

– Den digitaliseringsresa som pågår nu startades 2015. Vi insåg att vi behövde få affärsutveckling och tekniska lösningar att fungera ihop, säger Erik Hånell, vd på Stena Bulk.

Många utmaningar

Här är ett axplock av utmaningar som en etablerad verksamhet som Stena Group ställs inför när det är dags för digital transformation:

Digitalisering innebär i praktiken mycket systemutveckling. Och systemutveckling är, som vi alla vet, svårt.

En av de största utmaningarna med digitalisering och systemutveckling är att få verksamhetsfolk och olika typer av utvecklare (processutvecklare, tekniska arkitekter, kodare, etcetera) att jobba tillsammans på effektiva sätt. Att hitta kompetenta utvecklare är en annan stor utmaning.

Många nya lösningar kräver data från flera olika datakällor som är svåra att sammanföra.

De flesta företag som liksom Stena Group har en tydligt definierad kärnverksamhet har inte så stort intresse av att sköta om drift, underhåll och vidareutveckling av mjukvaror.

Lösningen på det sistnämnda problemet, låt oss kalla det för förvaltning, var att tidigt bestämma sig för att knoppa av driften och vidareutvecklingen till ett fristående företag som man har ett ägarintresse i. Det fristående företaget som heter OrbitMI startades 1 juni 2019 och har sitt huvudkontor i New York. Namnet på företaget kommer från att Stena Bulks digitala plattform heter Orbit. Man tillhandahåller Orbit även till andra kunder än Stena Bulk.

– Vi kom in i bilden ett halvår innan avknoppningen. Men Stena Bulk hade bestämt sig för att knoppa av Orbit från dag ett, säger Ali Riaz, vd på OrbitMI.

Integration viktig

När Ali Riaz beskriver Orbit nämner han att mycket kraft har lagts på att ta tillvara data från alla olika datakällor som finns. Orbit är inte en silo till, med alla problem med teknisk integration som det medför. Det är lösningen på det dataproblem som nämns i listan ovan.

Det finns alltså förutsättningar för OrbitMI att erbjuda ett tredelat utbud, vars olika delar kan kombineras:

Den kompletta plattformen Orbit med alla funktioner för att hantera fartygsfrakt.

Orbit som plattform för dataintegration, som möjliggör andra digitala lösningar.

Tillgång till värdefulla data om fartygsfrakt.

Utvecklarna är kvar

En utmaning med avknoppningar av mjukvaror är att få med den kompetens och de personer som har gjort utvecklingen möjlig från början. Det löste Stena Bulk genom att involvera den tredje parten i digitaliseringsarbetet: konsultbolaget HTEC Group. Efter att HTEC jobbat tillsammans med Stena Group för att skapa Orbit följde man helt enkelt med som teknikpartner till OrbitMI.

– Vi vill inte jobba med projekt som bara innebär att implementera funktioner som något annan bestämt. Vi vill vara med på hela resan, från innovationsstadiet, via implementation, till vidareutveckling, drift och support, förklarar Niklas Johnsson, affärsutvecklare på HTEC med ansvar för Norden.

Att anlita HTEC löste så klart också problemet med att få till resurser och hitta kompetens för utveckling till att börja med. HTEC lägger stor vikt vid samarbete mellan verksamhetsfolk hos kunderna och den egna personalen. I idealfallet tänker inte medlemmarna i ett virtuellt team på vilket företag de är anställda på. Lägg till det att HTEC har stor erfarenhet av den här typen av ”helhetsprojekt”.

Vad händer nu? Är allt klart? Nej, knappast. Stena Group sköter redan i dag logistik åt andra fraktföretag. Vem vet, i framtiden kanske det inte kommer att vara de egna fartygen som står för merparten av omsättningen. Poängen är att en heltäckande digital plattform, med fokus på att få ut värde av data, leder till en miljö i vilken nya affärsmodeller växer fram. Det är enklare att få nya idéer när man förstår vad som är möjligt.

– Den största utmaningen har varit att få med alla på företaget på digitaliseringsresan. Det har gått eftersom vi lägger stor vikt vid att aldrig vara rädda för att misslyckas. Att misslyckas innebär att man lär sig saker, säger Stena Bulks Erik Hånell.

På bilden: Stena Bulks Erik Hånell