Nyheter

MSB:s helikoptrar och skopande flygplan deltar i större skogsbrandsbekämpning

Just nu pågår en stor skogsbrand utanför Mönsterås i Småland. MSB har beviljat stöd med många av de resurser som kan användas vid bränder, bland annat helikoptrar utrustade med vattentunnor och skopande flygplan.

Under fredagen fick MSB en begäran om luftburet stöd till en skogsbrand i Mönsterås kommun. MSB skickade två helikoptrar, och under helgen har antalet helikoptrar etappvis ökat. Som mest har åtta helikoptrar används under insatsen i Mönsterås.

Under lördagen upptäcktes även en mindre brand i nära anslutning till den större, och efter begäran från Länsstyrelsen i Kalmar skickades två vattenskopande flygplan dit.

– Den här insatsen är ett kvitto på hur bra våra rutiner har utvecklats sedan de stora bränderna 2018. Trots att läget är komplext med extremt höga brandrisknivåer på många håll har arbetet med prioritering, samordning och att snabbt få fram resurser på plats fungerat mycket bra, säger Erik Flink, projektledare vid enheten för nationella insatser och civilskydd på MSB.

De två vattenskopande flygplanen kunde senare flyttas till den större branden i Mönsterås.

Viktigt att kraftsamla ordentligt i början

Utöver det luftburna stödet har MSB även skickat personal som ser över resursläget, effekten av befintliga resurser, samverkan med andra som deltar i insatsen och som agerar kontaktpunkt för MSB:s samlade resurshantering i området. Dessutom har skogsbranddepåer, som innehåller släckutrustning, samt sambandsutrustning skickats till olycksplatsen.

–Vi vet sedan tidigare hur viktigt det är att kraftsamla ordentligt i ett tidigt skede, vilket vi gjort med både helikoptrar, skopande flygplan, skogsbrandsdepåer och personal på plats. Även den kommunala räddningstjänsten har stärkt upp, och det är när vi får till en bra samverkan mellan kommunala, regionala och statliga resurser som vi får bäst effekt vid brandbekämpning, säger Erik Flink.

Trots de extrema brandriskvärdena i området har man lyckats hålla begränsningslinjerna, vilket är ett bra bevis på effektiviteten när luftburna resurser och räddningstjänst på marken samarbetar.

På söndag förmiddag var två skopande flygplan och fyra helikoptrar insatta i släckningsarbetet. MSB har fler helikoptrar i beredskap som kan aktiveras med kort varsel vid begäran.

Brandrisken är mycket hög på många håll runt om i landet. I MSB:s app Brandrisk Ute kan du se hur hög brandrisken är där du befinner dig samt brandriskprognoser för sex dygn framåt.

Läs mer om MSB:s förstärkningsresurser vid skogsbrand