Nyheter

Förvaltningsrätten avslår Huaweis överklagan

Förvaltningsrätten avslår idag Huaweis överklagan och kommer fram till att Post- och telestyrelsen har haft skäl för att förena tillstånd att använda radiosändare med villkor som förbjuder produkter från Huawei i centrala funktioner i svenska 5G-nät.

– Sveriges säkerhet är ett tungt vägande skäl och förvaltningsrätten har beaktat att det endast är Säkerhetspolisen och Försvarsmakten som tillsammans har en helhetsbild när det gäller säkerhetsläget och hotbilden mot Sverige, säger rättens ordförande Ulrika Melin i en kommentar till domen.

Man har beslutat att befintliga produkter från Huawei ska vara avvecklade senast den 1 januari 2025.