Nyheter

Audi Accelererar övergången till e-mobilitet

Redan om fyra år startar produktionen av Audis sista helt nyutvecklade modell med förbränningsmotor. Från 2026 kommer premiummärket enbart lansera nya modeller som är helt eldrivna på världsmarknaden.

Detta tillkännagavs av Audis CEO Markus Duesmann vid klimatkonferensen ”Climate Neutrality Foundation” i Berlin. Företaget accelererar därmed övergången till e-mobilitet.

Fram till 2033 kommer produktionen av förbränningsmotorer successivt fasas ut. Senast 2050 planerar Audi att nå nettonollutsläpp.

Från 2026 kommer Audi enbart nylansera helt eldrivna modeller på den globala marknaden. Till 2033 fasar Audi ut produktionen av de sista förbränningsmotorerna

Audi CEO Duesmann vid klimatkonferens i Berlin:

– Audi är redo att ta detta avgörande och kraftfulla steg mot den eldrivna tidseran.

– Tack vare vår innovativa styrka erbjuder vi hållbara och koldioxidneutrala mobilitetslösningar, fortsätter Duesmann. Jag tror inte på framgång via förbud. Jag tror på framgång genom teknik och innovationer.” Den exakta tidpunkten när Audi slutar tillverka förbränningsmotorer avgörs slutligen av kunder och lagstiftning. Företaget förväntar sig fortsatt efterfrågan i Kina efter 2033, vilket gör att det skulle kunna ske lokal tillverkning av bilar med förbränningsmotorer. Samtidigt kommer Audi att öka elbilsprogrammet markant.

Med nya e-tron GT, RS e-tron GT, Q4 e-tron och Q4 Sportback e-tron lanserar Audi redan i år fler elbilsmodeller än traditionella modeller med förbränningsmotorer. 2025 räknar märket med att ha mer än 20 elbilsmodeller i programmet.

– Med denna färdplan skapar vi den nödvändiga tydligheten för att göra en beslutsam och kraftfull övergång till den elektriska eran. Vi sänder signalen att Audi är redo, säger Duesmann.

För ökad e-mobilitet och acceptans i samhället är det avgörande med en utbyggnad av rikstäckande laddinfrastruktur och förnybara energikällor. Audi är aktivt involverade inom båda områdena. För bara några veckor sedan presenterades ett pilotprojekt kallat ”Audi charging hub” med reservationssystem och lounge vid laddning. Biltillverkaren samarbetar även med energileverantörer för att främja utvecklingen av förnybara energikällor.

Audi kommer också att lägga all energi i utvecklingen av förbränningsmotorn tills den slutar tillverkas. De nuvarande generationerna kommer att förbättras ytterligare för att göra dem ännu mer effektiva med kundnytta.