Nyheter

Autogruppen ansluter sig till SFVF

– Vi ser positivt på SFVF:s arbete, i dialogen med myndigheter både i Sverige och inom EU. I den turbulenta tid vi lever i, där agentmodeller och återförsäljaravtal förändras, känns det bra att ha en förening med juridisk kunskap till hjälp. Vårt initiativ att ansluta oss till SFVF kommer också underlätta kommunikationen mellan bilägare och Autogruppens kunder, vilket gynnar bägge parter, säger Mikael Schöld vd för Autogruppen.

– Därmed blir Nordens största fordonsbranschförening ännu större inom bilhandel. Återigen har SFVF visat att en aktiv förening behövs. När en bilhandlare ansluter sig till SFVF sänder det en mycket tydlig signal, att vi verkar för våra medlemmar också om de bedriver bilhandel, säger Bo Ericsson vd för SFVF.

– SFVF har på många sätt visat att samarbetet kommer att öka tryggheten för såväl våra kunder som medlemmar. Dessutom kommer vi och våra medarbetare kunna dra nytta av SFVF:s övriga erbjudanden för att öka kompetens, medvetenhet och utvecklingen i branschen ytterligare, vilket ligger helt i linje med Autogruppens fokus på kvalitet, säger Mikael Schöld.