Nyheter

Tempcon Group förvärvar transportbolaget Lincargo

Tempcon Group AB förvärvar transportbolaget Lincargo AB från Norrmejerier. Norrmejerier gratulerar till förvärvet som innebär att bolaget får en ny, långsiktig, ägare som kan växla ut den potential som finns i Lincargo. Samtidigt som Norrmejerier kan fokusera på kärnverksamheten.

Lincargo har alltid varit ett framåttänkande transportbolag med ett starkt hållbarhetsfokus och mottot ”den bästa milen är den som aldrig körs”. För att befästa den positionen och hantera de utmaningar transportbranschen står inför, inte minst övergången till fossilfria bränslen, krävs stora insatser.

– Det finns en väldigt stor potential i Lincargo som vi som mejeri inte kan växla ut samtidigt som vi fokuserar på vår kärnaffär. Det känns därför väldigt bra att Lincargo nu får en ny, långsiktig, ägare som är specialiserad på kylda transporter och som kan fortsätta utveckla företaget på ett hållbart sätt, säger Daniel Edblom, tf vd, Norrmejerier.

Norrmejerier har tecknat ett långsiktigt avtal med Lincargo/Tempcon för att säkerställa att norrländska mejeriprodukter även i framtiden kommer att nå kunder och konsumenter. Att Lincargo nu får en ny ägare innebär att Norrmejerier fullt ut kan fokusera på kärnverksamheten samtidigt som en hållbar samdistribution kan utvecklas vidare.

– Försäljningen av Lincargo ligger helt i linje med vår strategi mot 2030 för att säkerställa en fortsatt god betalningsförmåga och ett stabilt avräkningspris till de norrländska mjölkbönderna. Det innebär att vi nu kan fokusera ännu tydligare på vår kärnverksamhet, säger Daniel Edblom, tf vd, Norrmejerier.

Tempcon-koncernen kommer att driva Lincargo som ett dotterbolag vilket innebär att den lokala närvaron och befintliga relationer till kunder och medarbetare bibehålls och utvecklas. Norrmejeriers medarbetare i Lincargo har fått ett erbjudande om att följa med Lincargo till Tempcon Group. Det handlar totalt om ca 40 tjänster i Luleå, Umeå och Lycksele. I affären ingår även terminalen/fastigheten i Lycksele. Intransporter av mjölkråvara från gård till mejeri berörs inte av affären.

Tempcon Group AB är en koncern specialiserad på temperaturkontrollerad logistik. Koncernen utgörs av en grupp entreprenörsdrivna bolag som alla delar en gemensam vision; att skapa värde för kunden genom säkra, klimatneutrala logistiklösningar för en hållbar framtid.

https://www.tempcongroup.se/

Foto: Per Lundström