Nyheter

Förstudie ser stor efterfrågan på återvunnen pyrolysolja

Det finns goda möjligheter att etablera en kommersiellt framgångsrik återvinningsanläggning baserad på Enviros teknologi i Storbritannien.

Det är slutsatsen i den förstudie som påbörjades i november 2020 och som nu är klar. Enligt studien är det framför allt den stora inhemska efterfrågan på återvunnen olja för framställning av förnyelsebart fordonsbränsle som ger de goda förutsättningarna.

Förstudien har gjorts av Enviros representant på den brittiska marknaden, 2G BioPOWER, men har även involverat ett internationellt oljebolag med verksamhet i Storbritannien samt ingenjörsföretaget OSL. Syftet med förstudien var att undersöka de affärsmässiga och tekniska förutsättningarna för att etablera en lönsam storskalig återvinningsanläggning baserad på Enviros teknologi.

En av förstudiens slutsatser är att medan den lokala efterfrågan på återvunnen kimrök är mer svårbedömd är intresset för den återvunna pyrolysoljan redan idag så stor att det kommer att finnas avsättning för all olja som går att producera.

Orsaken är bland annat de incitament som det brittiska transportdepartementet införde 2018 för framställning av så kallat utvecklingsbränsle, en ny kategori av förnyelsebara fordonsbränslen. Efter att 2G BioPOWER år 2019 fick transportministeriets godkännande för att konvertera Enviros pyrolysolja till utvecklingsbränsle har bolaget mött stort intresse för pyrolysoljan från ett större brittiskt oljeraffinaderi.

De lönsamhetskalkyler som görs i förstudien bygger vidare på en anläggning bestående av totalt 20 av Enviros reaktorer samt på att hälften av tillgången på uttjänta däck, trots omfattande brittisk export av just uttjänta däck, säkras via import. Orsaken till det sistnämnda är den otillräckliga lokala infrastruktur som idag finns för återvinning av uttjänta däck. Förstudien konstaterar också att en avsättning även för den återvunna kimröken väsentligt skulle förbättra lönsamheten hos en lokal anläggning.

– I Storbritannien finns få däcktillverkare så den lokala efterfrågan på kimrök är liten. Det är dock lätt att exportera återvunnen kimrök och eftersom den globala efterfrågan är god ser vi inga som helst problem att sälja även kimröken. Sammanfattningsvis gör det att vi ser goda grundläggande förutsättningar för att etablera anläggningar baserade på vår återvinningsteknologi även i Storbritannien, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.

En livscykelanalys gjord av IVL Svenska Miljöinstitutet visar att däckframställning med hjälp av kimrök som återvunnits med Enviros metod, kan leda till mellan 79 och 84 procent lägre utsläpp av växthusgasen koldioxid jämfört med vid användning av jungfrulig kimrök. Enviro har ingått ett strategiskt partnerskap med den franska däcktillverkaren Michelin som sedan i april i fjol är Enviros största ägare.