Nyheter

If: Tankning med fel drivmedel vanligt

För många år sedan bytte många svenskar till dieselbil och vi kunde se att antalet feltankningar sköt i höjden. De senaste åren har dock försäljningen av dieselbilar minskat kraftigt och i januari-maj 2021 var den endast 19,6 procent jämfört med 2015 då den utgjorde 58 procent av nyförsäljningen, enligt statistik från Bil Sweden.

Men om man tankar bensin i dieseltanken så måste den saneras och ofta bärgas. Och kostnaden går inte alltid i försäkringen.

Den stora försäljningsminskningen av dieselbilar har fört med sig att antalet feltankningar har minskat något, vilket är glädjande.

– Efter att antalet feltankningar legat på en stabil nivå både 2018 och 2019 så minskade skadefrekvensen under 2020 av ärenden där våra kunder fyller tanken med bensin. Tankning görs på gammal vana och många glömmer att de bytt bränsle, säger Johan Granholm, motorexpert på försäkringsbolaget If.

Ett vanligt missöde är annars att man tankar fel bränsle i hyrbilen, särskilt om man själv i vanliga fall kör en bil som går på bensin.

Bärgning och sanering kostar omkring 6 000-7 000 kronor i snitt. Har man däremot kört iväg så att motorn har skadats blir kostnaden betydligt större. Ett motorbyte kan kosta uppemot 100 000 kronor eller mer, beroende på bilmodell och ålder.

– Ökningen var störst när diesel-boomen kom i Sverige i början på 2010-talet men nu har det mattats av och 2020 hade vi 400 skador. Det tar tid att ändra ett beteende, men nu verkar det ha vänt, säger Johan Granholm.

För att få ersättning för kostnaden vid feltankning räcker det inte att ha bilen trafikförsäkrad. För sanering och byte av filter betalt behövs en halvförsäkring. Uppstår motorhaveri till följd av feltankningen så kan villkoren variera för olika försäkringar. Det är därför viktigt att läsa försäkringsvillkoren.

Ifs råd om du tankar fel bränsle:

1. Starta INTE motorn.

2. Ring försäkringsbolaget.

3. Bärgning till märkesverkstad för tömning och sanering.

4. Om du kört iväg – stanna, stäng av bilen och börja på punkt 2.