Nyheter

AF Gruppen och Aker Solutions skapar ett ledande globalt företag för återvinning inom offshore

Idag har AF Gruppen och Aker Solutions signerat ett intentionsavtal (LOI) för att slå samman de två företagens existerande offshore decom-operationer till ett 50/50-ägt bolag med målet att skapa en ledade global aktör för miljövänlig återvinning av offshoreinstallationer.

Genom att etablera en renodlad, fokuserad aktör som kan återvinna globala offshoreinstallationer, kan parterna ge ett betydande bidrag till en hållbar, grön omställning av offshoresektorn.

– Vår ambition är att etablera en unik återvinningsaktör, positionerad för att erbjuda en totallösning inom avveckling till den globala återvinningsmarknaden till havs. De två parterna har kompletterande styrkor och kompetenser, med potential att bygga ett ledande globalt företag. Tillsammans ska vi leverera på de gröna, cirkulära ambitionerna som är beskrivna i FN:s hållbarhetsmål, säger Amund Tøftum, koncernchef i AF Gruppen.

– Genom att kombinera Aker Solutions’ kompetenser inom offshore, ingenjörskonst och projektgenomförande med AF Gruppens avvecklings- och anläggningskompetens, tar vi sikte på att öka kundnyttan genom hela avvecklingsprocessen och maximera potentialen för återvinning. Företaget får en unik position inom integrerade end-to-end-tjänster från försegling till planering, borttagning, demontering och återvinning på egen miljöanläggning. Hållbarhet och cirkulär ekonomi blir centrala satsningsområden i det nya bolaget, och vi ser en ökad aktivitet på marknaden för avveckling och återvinning framöver, säger Kjetel Digre, koncernchef i Aker Solutions.

En färdplan mot cirkularitet

Återvinning av stål från nedlagda oljeplattformar är ett betydande bidrag till att minska utsläppen av klimatgaser jämfört med vanlig stålproduktion. FN:s hållbarhetsmål nr 12 handlar om att säkerställa en ansvarsfull konsumtion och produktion. I målet understryks behovet av akuta åtgärder för att minska vårt beroende av råvaror, öka återvinningstakten och finna möjligheter inom cirkulär ekonomi i syfta att reducera fotavtryck och påverkan. Dessa mål kommer mötas genom att betrakta gamla strukturer som materialbanker med dynamiska och värdefulla resurser snarare än statiska och ändliga objekt.

Ska lösa en betydande samhällsutmaning

Affärsidén bygger på att lösa en betydande samhällsutmaning genom att avlägsna och återvinna uttjänta oljeplattformar. Enheten har som mål att återvinna så mycket som möjligt av materialen i utrangerade offshoreinstallationer. AF Offshore Decom har de senaste åren uppnått en källsorteringsgrad på 94 % av konstruktionerna för återvinning, där metall är huvudkomponenten. Återbruk av stål har 70 % mindre CO2-utsläpp än malmbaserad produktion, och motsvarar en utsläppsreduktion på 1 kg CO2 per kilo återvunnet stål. Under 2020 har AF Offshore Decom rivit och förberett återvinning av 22 000 ton stål, med motsvarande minskning av alternativa CO2-utsläpp på 22 ton. 

Global räckvidd baserad på norsk kompetens

Avvecklingen av offshoremarknaden rymmer en stor outnyttjad potential globalt, med ca 10 000 operativa driftsplattformar. Bara på Nordsjön beräknas mer än 900 000 ton huvuddäck behöva demonteras från 2020 till 2029. Detta gäller brittisk, norsk, dansk och nederländsk sektor. Baserat på dagens årstakt för avveckling av oljeplattformar innebär det att det kommer att ta 100 år att återvinna tillgångarna. Därför är det nödvändigt att trappa upp tempot ytterligare, något som kommer leda till ökad efterfrågan av denna typ av tjänster. 

Överlägsen genomförandekraft och kompetens

De två företagen representerar en oöverträffad och kompletterande ingenjörs- och konstruktionskompetens på land och till havs. Tillsammans kommer de två företagen att ha kompetens och kapacitet att driva komplicerade offshoreprojekt, erbjuda kompetens inom livscykel- och värdekedjefrågor samt en bred, global portfölj av kunder och projekt. Enheten kommer ha en orderreserv på cirka 2, 5 miljarder NOK.

Transaktionen förväntas genomföras under andra halvåret 2021 och är avhänging due diligence och godkännande av den norska konkurrensmyndigheten.