Nyheter

Elsparkcykelbolagen stärker insatserna för bättre parkering

Elsparkcykelbolagen som ingår i branschorganisationen Nordic Micromobility Association skalar nu upp parkeringspatrullerna som arbetar med att flytta felparkerade elsparkcyklar i städerna.

För att möta behovet under sommaren investerar bolagen i en utökning av patrullerna i Stockholm och Göteborg. En satsning som dessutom skapar jobb åt nyanlända talanger.

Nordic Micromobility Association och dess medlemmar Bird, Bolt, Lime, TIER och Voi startade i början av året så kallade parkeringspatruller i Stockholm och Göteborg samt flera andra städer runtom i landet såsom Uppsala, Malmö, Lund och Helsingborg.

Syftet var att minska mängden felparkerade elsparkcyklar och på så sätt förbättra ordningen och tillgängligheten i stadskärnorna. Initiativet har hittills varit väldigt uppskattat både bland invånare och ansvariga för stadsmiljön i Stockholm och Göteborg, samt i de andra städerna med aktiva parkeringspatruller.

Elsparkcyklar är ett hållbart, billigt och tillgängligt sätt att röra sig i staden. Det avlastar dessutom kollektivtrafiken, vilket har varit extra viktigt i dessa tider när myndigheterna har avrått från resor med buss, spårvagn och tunnelbana. En av våra stora utmaningar har varit hur fordonen parkeras av användarna. Parkeringspatrullen har gjort en gedigen insats för att flytta på felparkerade elsparkcyklar, vilket har gett ett gott resultat och med denna insats vill vi förstärka deras arbete ytterligare, säger bolagen ansvariga för parkeringspatrullerna i ett gemensamt uttalande.

Parkeringspatrullen sker i samarbete med rekryterings- & bemanningsbolaget Just Arrived som integrerar utrikesfödda talanger på arbetsmarknaden. Just Arrived rekryterar och ansvarar för alla anställda i parkeringspatrullen, och ser även till att alla har en bra arbetsmiljö med kollektivavtalsmässiga löner.

– Vi ser en möjlighet att skapa jobb, samtidigt som vi på ett effektivt och ambitiöst sätt skapar en bättre och säkrare stadsmiljö. Redan i år har antalet nyanlända som anställts genom parkeringspatrullen flerdubblats. Tack vare parkeringspatrullen får människor som annars hade stått utan jobb nu en brygga in på arbetsmarknaden, säger Sofi Fridland, vd för Just Arrived.