Nyheter

Europaparlamentet: Ny skjuts åt infrastrukturprojekt

I veckan samlas Europaparlamentet i Strasbourg där de bland annat ska ge ny skjuts åt infrastrukturprojekt för att förbättra EU:s regionala sammanhållning.

De ska rösta om den kommande budgeten för Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) – EU:s finansieringsinstrument för strategiska investeringar inom transport, energi och digital infrastruktur.

– Fonden har ett viktigt syfte att bidra till ett jämlikt Europa. För att hela EU ska leva krävs det goda transportförbindelser både för privatpersoner och godstransporter. I valet 2019 lovade jag ökade investeringar för infrastruktur, något som äntligen blir av, säger Europaparlamentariker Johan Danielsson.

Budgetperioden för fonden är mellan 2021-2027. Periodens budget ökar från 30.4 miljarder EUR till 33,7 miljarder EUR. 25,8 miljarder EUR av den totala budgeten går till transportsektorn.

Hittills har olika svenska transportprojekt fått medfinansiering på 329.5 miljoner EUR. Med den nya budgeten på plats kan fler svenska projekt ansöka om medfinansiering från fonden för att förbättra den svenska infrastrukturen. Något som välkomnas.

– Det är en viktig satsning, vi har vissa delar i Sverige som är svarta fläckar kopplat till infrastruktur. Med en ökad budget ökar också Sveriges chanser att söka mer EU-bidrag för att rusta upp Sveriges transportnät. Det är inte bara viktigt för Sveriges medborgare, utan också en viktig konkurrensfördel för företagen och industrin, säger Johan Danielsson.

Tidigare svenska projekt som tagit del av fonden är Västlänken i Göteborg och ett förarbete för en 40 km lång dubbelspårig järnvägssträcka mellan Gävle-Kringlan.

Nytt för fonden är att den får en mer grön profil, hela 60 % av den totala budgeten ska gå till klimatåtgärder. Något Johan Danielsson ser positivt på.

– EU har med rätta ambitiösa klimatmål, ska vi uppnå dem måste också transportsektorn ställa om där Fonden för ett sammanlänkat Europa lägger en god grund. Nu prioriteras satsningar på att gods- och persontransporter ska gå via järnväg, utbyggnad av laddinfrastruktur samt tillgång till hållbara drivmedel. En ökad budget för fonden är ett viktigt steg för att nå våra klimatmål.