Nyheter

Mälardalsrådet: Kan staten säga nej till 100 miljarder kronor i ökad nytta för Stockholm-Mälarregionen?

Kan staten säga nej till 6 miljarder kronor i ökad nytta för pendlare och företag i Örebro län? En ny rapport från Mälardalsrådet visar varför satsningar måste göras på den eftersatta infrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen, där det bor människor, pendlare reser till jobb och gods transporteras.

Bakom rapporten står de sju regionerna Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete.

– För att vårt län och hela Stockholm-Mälarregionen ska fortsätta växa behövs en bättre infrastruktur. Genom den nya analysen visar vi vilka nyttor som skulle uppstå om staten fortsätter satsa i vår region. Elvägen är ett steg i rätt riktning, men mycket återstår. Om våra vägar och banor rustas upp skulle det öka samhällsnyttan med 6 miljarder kronor, säger Nina Höijer (S), regionråd Region Örebro län och regionens representant i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete.

6 miljarder kronor i total samhällsekonomisk nytta för Örebro län
3,3 miljarder i restidsnyttor

Kortare restider till jobb och studier. Framför allt i stråken till och från Stockholm

450 miljoner i godsnyttor

Mer effektiva transporter på järnvägen, sjöfarten och vägarna

1,4 miljarder i inkomsteffekter

Lägre arbetslöshet, förbättrad matchning och ökade skatteintäkter

850 miljoner i ökade fastighetsvärden

Ökade mark- och fastighetsvärden när tillgängligheten förbättras

Källa: Mälardalsrådet

Tydlig prioritering när resurserna är begränsade

De sju regionerna i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits har antagit en gemensam utvecklingsstrategi, Systemanalys 2020, med prioriteringar för Stockholm-Mälarregionens transporter. Tydliga prioriteringar behövs när 799 miljarder kronor ska fördelas mellan infrastrukturprojekt i hela landet 2022-2033.