Nyheter

Tre lanserar höghastighets-5G i Göteborg city

Tre lanserar höghastighets-5G i Göteborgs centrala delar, det nya nätet täcker nu bland annat Liseberg, Linné, Masthugget och stora delar av Hisingen och Avenyn. Tre är tidiga ut med att lansera höghastighets-5G i Göteborg, som är en stad med gynnsamma tekniska förutsättningar där Tre snabbt har kunnat bygga ut sitt 5G-nät.

Tre har mycket så kallat höghastighetsspektrum per användare och har köpt mest 3,5 GHz-spektrum per kund, där kombinationen av 2100 MHz- och 3500 MHz-banden ger Tre möjlighet att bygga ett snabbt och stabilt nät.

– Vi brukar likna vårt 5G-nät med en trafikerad motorväg, där Tres kunder har en egen och väldigt bred fil, där man slipper trängas med andra och kan blåsa på. Tre har en stor kundbas i Göteborg, där vi har sett en ökning i mobildataanvändningen. Därför känns det extra roligt att som första storstad, kunna erbjuda Göteborg vårt höghastighets-5G, säger Per Stigenberg CTO på Tre Sverige.

Efter Post- och telestyrelsens 5G-frekvensauktion tidigare i våras startade Tre utbyggnaden av 5G-nätet i Stockholm, Göteborg och Malmö. Redan idag täcker Tre 16% av befolkningen med 5G och 2023 kommer majoriteten av kunderna ha tillgång till höghastighets-5G. Under 2021 bygger Tre först ut i stadskärnorna Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping och Helsingborg, därefter byggs det i första hand ut i städer med fler än 20 000 invånare.

Tre Sverige har valt Ericsson som partner till sitt 5G-radioaccessnätverk och 5G-corenät och vi är mycket glada över att genom vårt samarbete kunna stödja Tre i sina ambitioner med 5G. Att tillsammans göra en bred utrullning av 5G på 3,5 GHz-bandet i en av Sveriges största städer är en viktig etapp i vårt samarbetsavtal, som tecknades förra sommaren, säger Jenny Lindqvist, chef för Nord- och Centraleuropa, Ericsson.

5G-utrullningen möjliggör för privatpersoner att surfa med hög hastighet och för företag, kommuner och sjukhus att dra nytta av möjligheterna med ny teknik som sakernas internet och artificiell intelligens.