Nyheter

Kommer stigande sommartemperaturer att störa indirekta kylningsprocesser?

Den populära metoden med indirekt fri kylning av datacenter i Norden-regionen kan, enligt lösningsspecialisten Aggreko, medföra risker för korrosion om förhållandena inte kontrolleras korrekt under den varmare årstiden.

Enligt en nyligen genomförd marknadsrapport från Arizton kan Norden dra fördel av upp till 8400 timmars gratis kylning av datacenter årligen på grund av kallare klimat. Eftersom inkommande omgivande luft filtreras innan den går in i den kontrollerade datacentermiljön kan denna process resultera i temperaturökningar på två till fyra grader. I kombination med stigande sommartemperaturer kan datacentrets anläggning drabbas av högre fuktnivåer som kan leda till kondensbildning och stigande vattentemperaturer.

Att hålla viktiga datacenterkomponenter som elektriska distributionssystem torra och inom ett visst temperaturområde är avgörande för att säkerställa fortsatt drift. Enligt Aggreko bör åtgärder som tar hänsyn till temperaturförändringar beaktas redan under byggfasen för att undvika långvariga skador som kan försämra funktionalitet och riskera garantier.

– Förmågan att använda klimatet som en resurs för att hjälpa till att kyla anläggningar är en av många anledningar till att Norden uppmuntrar organisationer som vill bygga datacenter, säger Greger Ruud, Sector Development Manager – Nordic Datacenters på Aggreko. Det måste dock noteras att precis som i alla andra regioner finns temperaturfluktuationer beroende på geografi och årstider, så därför kan förhållanden uppstå som sätter press på fri kylning.

– Platsansvariga måste därför vara medvetna om att en höjning av den omgivande lufttemperaturen kommer att återspeglas i datacentrets miljö, särskilt med filtreringsprocesser som genererar mer värme. Därför bör planer tas fram för att kyla anläggningar och upprätthålla kontrollerade förhållanden för den varma årstiden.

Ytterligare kyllösningar som kylenheter och torra kylare kan användas för att säkerställa kontrollerade temperaturer under varmare perioder. Men med denna ytterligare kylkapacitet, som endast krävs under en kort men kritisk tidsperiod, kommer dyr utrustning som köps för detta ändamål sannolikt att stå oanvänd under långa perioder. En strategisk hyresmetod kan därför vara det bästa sättet att minska både kostnader och risker för fukt.

– Optimala förhållanden för fri kylning förekommer i Norden under större delen av året, men inte hela tiden, avslutar Greger. Dessa tillfällen kräver en tillfällig lösning, såsom att hyra kylutrustning som kylaggregat och torra kylenheter, vilket bör vara tilltalande.

– Att använda detta tillvägagångssätt kan hjälpa ansvariga att lindra risker för skada utan att vara låsta till dyr, permanent utrustning som inte behöver användas året runt. Med COVID som fortsätter att begränsa budgetar inom alla sektorer, kan en hyreslösning göra det möjligt för datacenters att bli mer dynamiska i tider när sociala restriktioner trappas ner och efterfrågan ökar.