Nyheter

PowerCell får order från brittiska ZeroAvia för att utveckla bränslecellsflyg

PowerCell Sweden AB (publ) har fått en order värd sammanlagt 10,9 MSEK från brittiska ZeroAvia. Ordern omfattar bränslecellsstackar, bränslecellssystem samt ingenjörstjänster och beräknas levereras löpande under ett års tid.

Ordern är del av ett samarbetsavtal som de båda företagen nu ingått och som syftar till att inom ramen för det brittiska projektet HighFlyer 2, ta fram ett certifierbart bränslecellssystem för kommersiell användning i flyg. HighFlyer 2 har som mål att utveckla ett utsläppsfritt 19-sitsigt bränslecellsdrivet trafikflygplan.

I det här projektet kommer ZeroAvia samarbeta med PowerCell Sweden AB:s brittiska samarbetspartner, bränslecellsintegratören Hypermotive Ltd. Ordern omfattar bränslecellsstackar, bränslecellssystem samt ingenjörstjänster kopplat till utvecklingen av det nya planet och beräknas levereras löpande under ett år. Det totala ordervärdet uppgår till 10,9 MSEK.

I september förra året genomförde ZeroAvia världens första vätgaselektriska flyg med ett kommersiellt flygplan. Ombord på planet fanns ett PowerCell MS-100 bränslecellssystem. PowerCell Sweden har tidigare i år erhållit två beställningar på bränslecellssystem från ZeroAvia vilket bolaget också kommunicerat.

– Från ett hållbarhetsperspektiv kan samarbetets betydelse knappast överdrivas eftersom det handlar om att lösa en av de verkligt stora miljöutmaningarna inom transportområdet – hur flyget skall bli mer miljöanpassat. Men flygindustrin har också unika krav på såväl stabilitet som prestanda och att vi som bolag är konkurrenskraftiga inom ett så pass krävande segment är en tydlig bekräftelse på vår teknologiska position såväl som på vår kompetens och vårt affärserbjudande, säger Richard Berkling, vd för PowerCell Sweden AB.

– Vätgas är det enda gångbara alternativet för stora utsläppsfria flygplan eftersom det har tre gånger så högt specifikt energiinnehåll som flygbränsle och mer än 100 gånger så högt som dagens bästa batterier, säger Val Miftakhov, grundare av och vd för ZeroAvia. Vätgasdrivna bränsleceller erbjuder den mest effektiva metoden att omvandla den energin för framdrivning, dubbelt så effektiv som att använda energin i en liten turbin. Vi är glada över att vi genom vårt utökade samarbete med PowerCell Sweden kan ta världen ett steg närmre framtidens flyg.