Nyheter

Konecranes och Cargotechs nya VD

Mika Vehviläinen vald till VD och koncernchef för det Framtida Bolaget från och med verkställandet av fusionen mellan Konecranes och Cargotec

Den 1 oktober 2020 offentliggjorde Konecranes och Cargotec Corporation att bolagen undertecknat ett samgåendeavtal och planerar att gå samman genom en fusion, förutsatt att regulatoriska villkor och andra godkännanden uppfylls.

Styrelserna för Konecranes och Cargotec har samtyckt att välja Mika Vehviläinen till VD och koncernchef för det Framtida Bolaget, och styrelsen för Cargotec har gjort utnämningen i enlighet med detta.

Utnämningen av Mika Vehviläinen träder i kraft vid verkställandet av Transaktionen, vilket för tillfället förväntas att ske i slutet av H1/2022.  Fram till verkställandet kommer bägge bolagen att fungera helt separat och självständigt.

Mika Vehviläinen har fungerat som VD för Cargotec sedan 2013. Vehviläinen är även medlem i styrelsen för Danfoss A/S. Före han tillträdde sin post på Cargotec fungerade Vehviläinen som VD och koncernchef för Finnair Abp mellan 2010 och 2013, som COO för Nokia Siemens Networks mellan 2007 och 2009 samt i ett antal positioner på Nokia mellan 1991 och 2007. Därutöver har Vehviläinen fungerat som vice styrelseordförande för Elisa Corporation mellan 2014 och 2018 (styrelsemedlem mellan 2012 och 2014) och för Vacon Abp mellan 2010 och 2014 (styrelsemedlem under 2009). Vehviläinen är ekonomie magister.

–  Dagens tillkännagivande är en viktig stund för såväl det Framtida Bolaget som hela branschen och markerar kulmineringen av en rigorös urvalsprocess som involverat styrelserna för både Cargotec och Konecranes. Det Framtida Bolaget har ambitionen att bli en global ledare inom hållbara materialflöden och bägge styrelser är övertygade om att Mika Vehviläinen, med sitt starka ledarskap och sin branscherfarenhet samt sitt påvisade värdeskapande på Cargotec och andra bolag, är exakt den rätta personen för denna position, säger Christoph Vitzthum, styrelseordförande för det Framtida Bolaget och styrelseordförande för Konecranes.    

Vi i styrelsen för Cargotec är glada över att få fortsätta gagnas av Vehviläinens erfarenhet och starka ledarskap. Våra kunder letar i allt större utsträckning efter gröna lösningar, vilket kommer att driva verksamheten stort för det Framtida Bolaget och vara en utmärkt möjlighet för värdeskapande. Vehviläinen har gjort ett utmärkt arbete och har haft en central roll i att omvandla Cargotecs verksamhet och hela branschen till att vara mer hållbar. Jag gläds över att Vehviläinen kommer att leda det Framtida Bolaget och säkerställa en sömlös övergång till den nästa fasen i vår resa av hållbar tillväxt tillsammans med Konecranes, säger Ilkka Herlin, styrelseordförande för Cargotec.   

– Jag är full av energi och ivrig över det Framtida Bolagets potential samt av möjligheten att arbeta tillsammans med de utmärkta talangerna från bägge bolag för kundernas och det omringande samhällets bästa på ett verkligt hållbart sätt. Det kommer att vara en ära och inspirerande möjlighet att få leda det Framtida Bolaget när det är dags för verksamhetens första dag. Jag är tacksam för förtroendet av bägge bolagens styrelser i denna historiska stund, säger Mika Vehviläinen, VD och koncernchef för det Framtida Bolaget.