Nyheter

Leveransen av Vasa–Umeå ruttens bil- och passagerarfärja Aurora Botnia skjuts fram till slutet av augusti

Bil- och passagerarfärjan Aurora Botnia, som är inne i sitt slutliga konstruktionsskede vid Rauma Marine Constructions (RMC) varvet, kommer att överlämnas i slutet av augusti i år. Den specificerade tidtabellen ger mer tid för utbyggandet av fartygets huvudsakliga driftssystem.

Bil- och passagerarfärjan Aurora Botnia, som snart kommer att trafikera mellan Vasa och Umeå, hade sitt första sjötest i juni. Efter en lyckad första provkörning förbereder sig RMC:s varvet nu för nästa provkörning till sjöss.

Samtidigt som förberedelserna fortskrider har Aurora Botnias tidtabellen för leveransen i augusti specificerats, för att ge tillräckligt med tid för idrifttagning av fartygets huvudsystem. När det är klart kommer fartyget att vara världens mest miljövänliga bil- och passagerarfärja, vars särskildhet har märkts även i byggnadsskedet.

– Aurora Botnia kombinerar ny teknik och innovativa lösningar som inte finns på någon annan bil- och passagerarfärja i världen. När man bygger en sådan färja görs och testas många saker för första gången, vilket har påverkat till exempel den tid som krävs för ibruktagningen av driftssytemet. Med leveransen i augusti, kan vi slutföra vårt arbete och samtidigt säkerställa att fartyget överlämnas utan att behöva pruta på kvaliteten, säger Jyrki Heinimaa, verkställande direktör för Rauma Marine Constructions.

Enligt Heinimaa kommer arbetet att fortsätta effektiverat på RMC:s varv tills färjan är klar.

– Målet för både RMC och kunden är naturligtvis att Aurora Botnia ska levereras så snart som möjligt. Vi arbetar långa skift och helger på fartyget och övervakar arbetets framsteg dagligen. Samtidigt måste vi se till att hålla antalet personer som arbetar med att slutföra fartyget inom coronasäkra gränser.